Dve grupe metoda za utvrđivanje zdravstvenog stanja semena

Letnja setva semena

Pre setve možemo određenim metodama utvrditi da li je seme zdravo. Jer od semena sve počinje.

Kvalitetni semenski materijal za poljoprivredne proizvođače predstavlja preduslov za postizanje stabilnih i boljih prinosa. Upotrebom zdravog i kvalitetnog semena umanjujemo mogućnost zaražavanja biljaka patogenima koji se prenose upravo preko zaraženog semena.

Određenim metodama moguće je proveriti da li je i u kojoj meri seme zdravo, odnosno zaraženo.

Kojim metodama utvrditi da li je seme zdravo?

Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja semena mogu se podeliti u dve grupe, ističe savetodavac Ružica Đukić.:

  • metode koje ne zahtevaju naklijavanje semena
  • metode uz prethodno naklijavanje semena.

seme sitno

Metode bez naklijavanja semena

Pregled naturalnog semena (Sclerotinia spp, Septoria apiicola)

Stereomikroskopom koji povećava 50-60 puta i daje dobro osvetljenje traže se tamne pege na semenu, promena boje i sve što ukazuje na zarazu, mada odsustvo spoljašnjih promena ne znači da zaraza ne postoji.

Test ispiranja (za Alternaria spp, Fusarium spp, C. Beticola, S. Apiicola)

Koristi se za otkrivanje patogena na površini semena.I spira se određena količina semena vodom ili alkoholom, odlije se gornji sloj tečnosti i uzima se kap taloga pipetom i posmatra pod mikroskopom.

Metoda osvetljavanja ili luminiscencije (za Ascochyta spp.)

Rasporedi se tanak sloj semena ispod kvarcne lampe na crnoj podlozi. Zaraženo i zdravo seme se razlikuju po sposobnosti primanja i odbijanja UV svetla, pa emituje svetlo različite talasne dužine. Na primer, u slučaju prisustva Ascochyta spp. seme graška reflektuje žutozelenu svetlost, objašnjava Đukić.

Metode uz prethodno naklijavanje semena

Naklijavanje semena na filter papiru

U veće petri posude prečnika 15 cm postavlja se filter papir i navlaži destilovanom vodom. Po sto semenki rasporedi se na 1-2 cm i ostavi 7 dana na temperaturi 20-25 stepeni .Zatim se obavlja pregled i utvrđuje stepen zaraženosti semena.

Naklijavanje na hranljivoj podlozi

Prikladno je za utvrđivanje plićih ili dubljih unutrašnjih zaraza. Ako se sumnja na unutrašnju infekciju prvo dezinfikovati seme potapanjem u 1% natrijum hipohlorit, (NaOCl), 96% etil alkohol ili 1 % rastvor živinog sublimata (HgCl2) 5-10 minuta. Ukoliko se sumnja na spoljnu infekciju, seme se ispira tekućom pa destilovanom vodom. Nakon toga se prave isečci semena i stavljaju na selektivnu podlogu ili se može samleveno seme rasuti po hranljivoj podlozi.

Uzgoj u pesku ili zemlji

Ova metoda služi za dokazivanje patogena na mladim biljkama u fazi nicanja, na kotiledonima prvim listovima, osnovi stabla ili korenu.

Gajenje biljaka u polju

Metoda koja se manje koristi. Nekada se primenjivala u cilju ispitivanja prisustva karantinskih bolest, zaključuje savetodavac PSSS Đukić.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede