Bespovratna sredstva za sufinansiranje izgradnje i opremanja plastenika

plastenici

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodeljuje bespovratna sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap“, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1-6 zbirno je 750,00 dinara/m2 , i ne može biti veći od 1.200.000,00 dinara po prijavi.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 7 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000,00 dinara.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje objekta;

5. sisteme za navodnjavanje „kap po kap“, sisteme za mikrokišenje;

6. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

7. sistem za zagrevanje.

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017.godine.

Ko može biti korisnik sredstava? 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se
u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je
razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

OVDE o uslovima za učešće na konkursu i potrebnoj dokumentaciji

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017.godine.

INFORMACIJE o ovom i ostalim konkursima sekretarijata

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik, mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede