Zrenjanin: Raspisan oglas za licitacije za zakup državnog zemljišta

setva pšenice u novembru

Grad Zrenjanin je raspisao oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Predviđena površina za zakup je nešto više od 13,5 hiljada hektara.

Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju. Licitacioni korak iznosi 1000 dinara. 

Zemljište se daje u zakup na period od godinu dana, izuzev zemljišta opredeljenog za podizanje voćnjaka.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti na adresi: Slobodana Bursaća 4 Zrenjanin, svakog radnog dana od 9 do 13 časova.

OVDE Raspored obilazaka poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje.

Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

– fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;

– fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u
 statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

– pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

OVDE: Kada će se održati licitacije

Rok za podnošenje prijave 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 16. januar 2019. do 14 sati.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede