Zašto su odgajivači tovnih junadi nezadovoljni pozivom za razmenu? Predlažu izmene

telići Kumane

Nezadovoljni odgajivači tovnih junadi uputili predloge za izmenu poziva za naturalnu razmenu.

Povodom objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad, Proizvodna grupa odgajivača i tovljača junadi izdala je saopštenje nakon sastanka Upravnog odbora Udruženja „Agroprofit”.

Prema prvim reagovanjima stočara, ovaj poziv je za njih nepovoljan i u njemu ne prepoznaju dobronamernu ponudu Republičke direkcije za robne rezerve.

Danas je Udruženje Direkciji za robne rezerve uputilo sledeće predloge za izmenu Poziva, a koje je objavio agroservis.rs (prenosimo ceo tekst).

POZIV ZA RAZMENU KUKURUZA IZ DRŽAVNIH ROBNIH REZERVI ZA TOVNU JUNAD PONOVO NEUPOTREBLJIV ZA FARMERE

Upravni odbor Udruženja „Agroprofit” iz Novog Sada danas je razmatrao objavljeni Poziv za prikupljanje ponuda o razmeni merkantilnog kukuruza za tovnu junad, koji je objavila Republička direkcija za robne rezerve.

Zaključeno je da se sa intervencijom za pokretanje tržišta junadi neopravdano kasni i da nije prihvatljivo odugovlačenje u razmeni od 28. avgusta do danas, kada je o tome odluku donela Vlada Srbije.

U celom poslu ostalo je samo Ministarstvo poljoprivrede, čije predloge su članovi međuresorne komisije i službe Robnih rezervi odbacivali i odugovlačili sa realizacijom odluke Vlade.

Udruženje, u čijem sastavu je Proizvodna grupa odgajivača i tovljača tovnih rasa, uputilo je danas Direkciji za robne rezerve sledeće predloge za izmenu Poziva.

Republička direkcija za Robne rezerve u objavljenom javnom pozivu uz odugovlačenje i razmatranje modela za pomenutu obavezu nije u objavljenom pozivu ugradila suštinu i potrebe zbog čega je zapravo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciralo ovu naturalnu razmenu. Da bi ceo posao imao smisla i efekte, potrebne su izmene ili povlačenje kompletnog poziva.

U tački četiri, gde se navodi kvalitet kukuruza za razmenu, potrebno je navesti da je reč o rodu kukuruza iz 2018. godine. S obzirom da državne Robne rezerve tvrde da imaju na lageru kukuruz od prošle godine, to je neophodno navesti jer novi kukuruz ne može biti pravilno zaštićen i upotrebljiv u ovoj razmeni jer karenca kod zaštite kukuruza traje 15 dana i novi rod kukuruza nije, dakle, za promet niti za preradu.

U tački devet, na strani 2. nije prihvatljivo da proizvođač junadi snosi troškove transporta, već treba navesti da troškove transporta od farme do klanice bez obračunatog kala, snosi klanica.

U tački deset, na drugoj strani, u spisak klanica potrebno je dodati klanicu „Divci“ doo iz Divaca i klanicu „Kosanović“ doo iz Martinaca, a izostaviti klanicu „Zmajevac“ doo iz Iriga. Unošenjem klanice iz Divaca približili bismo stočarima transport na području Šumadije i Pomoravlja, a unošenjem klanice „Kosanović“, područje Podrinja i Mačve.

U tački jedanaest, na drugoj strani, rok za realizaciju  naturalne razmene sa 30. septembra 2019. godine, potrebno je pomeriti na 10. oktobar 2019. godine.

Neophodnu dokumentaciju navedenu u tački b) na trećoj strani, kao i odgovarajuće izmene u tački a) potrebno je uskladiti sa promenama koje u nastavku teksta predlažemo za navedene obrasce.

U tački šesnaest, nije korektno, niti poslovno da prednost u izboru proizvođača od kojih se preuzima junad imaju proizvođači sa većim stočnim fondom, kada se zna da je prosečna veličina tovilišta junadi u Srbiji šest grla.

Predaju prijava potrebno je produžiti do 20.9.2019. godine.

Navedeni predlozi za izmene su u skladu sa potrebama da stočari ovaj posao obave što jednostavnije i efikasnije, što znači da u poslu učestvuje i više klanica po regionima. Izbegavanje navođenja godine proizvodnje kukuruza u ovom dokumentu može uticati da se stočarima stavi na raspolaganje sirov i hemijski nezaštićen kukuruz, što se ne može prihvatiti.

Iz javnog poziva potrebno je isključiti sve suvišne potvrde i uverenja i overu Javnog beležnika, a u obrascu ponuda dovoljno je navesti koliko junadi nudi u razmenu.

Za dokazivanje postojanja junadi u prijavi, dovoljan je izvod iz Centralnog registra životinja što može obezbediti direkcija za Robne rezerve od Uprave za veterinu i nije potrebna overa Javnog beležnika.

Nije jasno zbog čega se unosi izjava o prihvatanju uslova za razmenu i traži overa javnog beležnika kada se gazdinstvo prijavljuje i očekuje ugovor sa državnim Robnim rezervama (obrazac 2).

Obrazac broj 3 – izjava o krivičnoj i materijalnoj odgovornosti ponuđača je zapravo pokazatelj da direkcija za Robne rezerve nije shvatila ili je to namerno učinjeno, da će većina gazdinstava zbog sprečavanja prodaje preuzetog kukuruza odustati od ovog posla. Druga tačka ove izjave je besmislena jer se u centralnoj bazi ne mogu menjati podaci o obeleženim životinjama, a zašto se traži još i broj teladi na gazdinstvu, nije jasno. I to sve još da se overi kod Javnog beležnika.

***

Udruženje smatra da protesti na putevima, koje su najavili stočari u dva regiona, nije prihvatljiv metod niti će to ubrzati dogovor, jer je moguće, i što se očekuje, da se za dan-dva objavljeni poziv za razmenu promeni sa navedenim predlozima i da bude ostvarljiv.

Izvor: agroservis.rs

OVDE možete preuzeti Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede