Podneti zahtev za subvencionisani zaštitni ram za traktor do 30.9.2023.

ram

Subvencionisani zaštitni ram za traktore IMT 533, 539, 540, 542 i 549. Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina potrebna izjava 

Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor objavila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju potrebne uslove. VIŠE o uslovima saznajte OVDE.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su: IMT 533, 539, 540, 542 i 549.

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Mora biti potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina.

Zahtev za subvencionisani zaštitni ram za traktor podneti do kraja septembra

Rok za podnošenje zahteva je 30.9.2023 godine. Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs. Zahtevi koji pristignu posle navedenog roka, neće biti razmatrani. Korisnik subvencije je u obavezi da uplati Republičku administrativnu taksu u ukupnom iznosu 1.040,00 dinara.

Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: ,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede