Grad Beograd izdaje poljoprivredno zemljište u zakup. Prijavljivanje za nadmetanje do 8.2.

kalcifikacija zemljista

Grad Beograd raspisao je oglas za davanje u zakup i na korišćenje državnog poljoprivrednog zamljišta sa teritorije grada.

Poljoprivredno zemljište se daje u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga. Javni oglas u prvom krugu raspisuje se nakon okončanja postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta na korišćenje bez plaćanja naknade i davanja u zakup po osnovu prava prečeg zakupa za preostalu površinu poljoprivrednog zemljišta.

Zemljište iz Javnog oglasa daje se u viđenom stanju.

Pravo učešća u javnom nadmetanju ima:

 • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u svojini Republike Srbije koje je predmet zakupa;
 • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je
  predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

 • su u pasivnom statusu;
 • nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije;
 • su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije;
 • su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u zakup;
 • su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije;
 • su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije u podzakup.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid koja se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14 sati, dana 8.2.2024. godine. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Jednom podneta prijava sa ponudom ne može se menjati.

OVDE pogledajte spisak jedinica koje su oglašene, početne cene po hektaru i listu katastarskih opština.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po grupisanim jedinicama javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi grada BEOGRAD, u kancelariji Sektor za poljoprivredno zemljište svakog radnog dana od 9 do 12 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.
Kontakt mejl gisupz@minpolj.gov.rs, tel.011/3348054.

Preporučujemo: Kiselost zemljišta – pH i kalcifikacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede