Utvrđen predlog programa za razvoj šumarstva u Vojvodini

sumaa

Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu razvoja šumarstva u AP Vojvodini za period od 10 godina, sa akcionim planom

sumaa

za njegovo sprovođenje.

Izrada ovog programa bila je  poverena Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, navodi se u saopštenju Biroa za informisanje Pokrajinske vlade.

Za realizaciju Programa razvoja šumarstva u AP Vojvodini u narednih 10 godina, potrebno je obezbediti 5.191.530.000 dinara: iz Budžetskog fonda za šume APV – 800.000.000 dinara, iz budžeta APV – 1.064.980.000 dinara i iz sopstvenih sredstava korisnika šuma – 3.326.550.000 dinara.

Jedan od prioriteta iz predloženog programa je povećanje stepena pošumljenosti, a to se može postići ukoliko se obezbede nove površine za pošumljavanje. Jedan od načina je i pošumljavanje državnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne izdaje u zakup. Resorni pokrajinski sekretarijat već je pokrenuo inicijativu za izradu projektne dokumentacije pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u lokalnim samoupravama, navodi se u saopštenju.

Nove površine za šume mogu se obezbediti i prilikom komasacije u opštinama u kojima je šumovitost ispod dva odsto, gde se mogu formirati parcele pored puteva, odnosno poljozaštitni pojasevi.

Takođe, izmenama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje, stvaraju se uslovi za povećanje šumovitosti. U Vojvodini postoji 123.000 hektara pašnjaka, od čega su 93.000 hektara u vlasništvu države. Zakonom o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje zabranjena je promena namene i drugi oblici raspolaganja na zemljištu, osim za ribnjake, koji se u Vojvodini prostiru na 15.000 hektara. S obzirom na to da se preostale površine pašnjaka ne koriste

u dovoljnoj meri za namenu koju predviđa ovaj Zakon, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predlaže Pokrajinskoj vladi da putem Skupštine AP Vojvodine pokrene inicijativu za njegovu izmenu, tako da se omogući korišćenje utrina i pašnjaka ne samo za ribnjake, već i za pošumljavanje, piše u saopštenju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede