Uskoro rešenja za naknadu za odvodnjavanje

Kanal

Visina naknade za odvodnjavanje ostaje ista kao i 2016. godine. Rešenja obveznicima (fizičkim i pravnim licima) na adrese biće poslata u naredna dva meseca, a odnosiće se na 2017. i prva tri meseca ove godine.

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava korisnike na području Vojvodine da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o vodama iz 2016. godine, naknadu za odvodnjavanje fizičkih lica više ne zadužuje Poreska uprava, već JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, navodi se u saopštenju JVP „Vode Vojvodine“. 

Rešenja obveznicima (fizičkim i pravnim licima) na adrese biće poslata u naredna dva meseca, a odnosiće se na 2017. i prva tri meseca ove godine. Za preostalih 9 meseci 2018. rešenja će biti poslata do kraja godine.

Visina naknade za odvodnjavanje ostaje ista kao i 2016. godine.

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, a koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi, među kojima je odvodnjavanje izuzetno važno. Od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata pokrajine. Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala, (dužina polovine ekvatora), sa 155 crpnih stanica, 17 mobilnih agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo drugih objekata.

Naknada za odvodnjavanje u proseku 1.200 dinara po hektaru godišnje

U sisteme za odvodnjavanje konstantno se mora ulagati, a održavanje tog kompleksnog sistema godišnje zahteva oko 3,65 milijardi dinara. Naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokrivaju samo 32 % od potrebnih sredstava. Bez kanalske mreže i rada hidrotehničkih objekata Vojvodina bi ponovo bila močvara.

Napominjemo da naknada za odvodnjavanje, (nekadašnji vodni doprinos), nije nova obaveza za poljoprivrednike i nema veze sa porezom na imovinu. Porez na imovinu i dalje zadužuju poreske uprave, navodi se u saopštenju JVP „Vode Vojvodine“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede