Smanjiti brojnost glodara na njivama

rupa od glodara 1

U cilju smanjenja brojnosti poljskih glodara Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je izdalo saopštenje u kome se navode mere koje sada treba preduzeti.

rupa od glodara 1

Uprava za zaštitu bilja tokom leta, nakon dobijenih izveštaja sa terena i obilaska ugroženih područja, je 25. avgusta 2014. godine, izdala saopštenje o mehaničkim i hemijskim merama suzbijanja glodara (www.mpzzs.gov.rs).

Sada je potrebno izvršiti pravovremeno i organizovano suzbijanje, koje će obuhvatiti što veće površine, kako poljoprivredne tako i nepoljoprivredne, i to uz saradnju i koordinaciju svih nadležnih organa i službi na terenu, navodi se u saopštenju.

Od mehaničkih mera treba uraditi sledeće: zaorati strništa dubokim oranjem i drugim mehaničkim merama, preorati useve u kojima je konstatovan visok procenat šteta, gde je to moguće duboko zaorati granične neobrađe površina ili ih kositi, kao i pokositi međe, utrine i druge nepoljoprivredne površine.

Na ugroženim poljoprivrednim površinama primenjivati rodenticidne mamke. Preporučuje se primena parafinskih (impregniranih) rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida i mamka na bazi bromadiolona.

Mamci na bazi bromadiolona preporučuju se za primenu u jesenjem periodu, nakon setve ozimih useva. Primenjuju se u skladu sa uputstvom za primenu, po suvom vremenu i ne smeju se ostavljati na površini zemlje, već se postavljaju u aktivne rupe glodara ili u kutijama za izlaganje mamaka, kako bi se izbeglo trovanja domaćih životinja, divljači, prirodnih neprijatelja i zagađivanje životne sredine.

Mamci se ne smeju primenjivati po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Treba ih postavljati plastičnim ili metalnim kašičicama ili čašama, a ne golim rukama. Površine tretirane rodenticidnim mamcima se moraju redovno obilaziti, najmanje jednom u 10 dana.

Uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju sakupljati, kako bi se sprečila sekundarna trovanja prirodnih neprijatelja glodara, a naročito ptica. Sakupljeni uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju ukloniti na bezbedan način.

Rodenticide koji su klasifikovani i obeleženi kao naročito opasni, mogu primenjivati samo pravna lica i preduzetnici upisani u Registar pružalaca usluga za obavljanje operativnih usluga – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda.

Spisak pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja za pružanje operativnih usluga – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda možete preuzeti na sledećem linku: www.uzb.minpolj.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede