Seminar: Sušenje voća, povrća…

poljoprivredni fakultet NS

Grupa istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, predvođeni profesorima 

poljoprivredni fakultet NS

dr Ljiljanom Babić i dr Mirkom Babićem, osvojili su tehnologiju i razvili tehniku za kombinovano sušenje voća. Želja ovog tima je da svoja saznanja prenese u praksu. To će se obaviti na seminaru o proizvodnji sušenog voća, povrća i sličnih biomaterijala, u periodu od 08. do 11. februara 2016, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za sušenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo). Program obuke biće kombinacija teorijskog i praktičnog rada, svaki dan od 8.30 do 14.30 h. Teorijski deo obuhvatiće poglavlja iz:

–  procesa sušenja,

–  osobina materijala koji se suši,

–  energetike sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije,

–  tradicionalnih i savremenih tehnologija sušenja, 

–  kombinovanog sušenja voća,povrća i sl.

–  tradicionalne i savremene tehnike u pogonima za sušenje voća,povrća i sl.

–  skladištenja, pakovanja i dizajna proizvoda,

–  kvaliteta, higijene, organizacije i dr.

Učesnici obuke dobiće literaturu na srpskom jeziku, a nakon završetka obuke polagaće se ispit. Kandidati koji polože ispit dobiće sertifikat o obučenosti u oblasti sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Uslov pohađanja obuke je minimalno III ili IV stepen obrazovanja (KV radnik, tehničar, gimnazija ili naviše).

Cilj kursa je da se polaznici osposobe za samostalnu delatnost sušenja voća, povrća i srodnih kultura. Oni će steći teorijska i praktična znanja o kombinovanoj tehnologiji razvijenoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali i o drugim savremenim tehnologijama (liofilizacija, vakumsko sušenje i sl). Po završetku polaže se ispit pred stručnom komisijom uz dobijanje sertifikata o završenoj obuci. Lica sa stečenim sertifikatom, ako žele, moći će sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada da potpišu ugovor o saradnji na primeni kombinovane tehnologije u svom pogonu, uz korišćenje simbola robne marke, permanentnom savetodavstvu, kontroli kvaliteta i drugim vrstama podrške.

Cena obuke je 17.000 din plus PDV. Zainteresovani treba na vreme da se prijave jer je broj polaznika ograničen. Kupci opreme i korisnici navedene kombinovane tehnologije imaju besplatnu obuku ili popust – pozvati radi informacije.

Informacije i prijave:

Prof. dr Mirko Babić ili Milivoj Radojčin, dipl.master

Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg D. Obradovića 8.

Tel: (021) 485-3441, (021)459-958, (063) 531-686 (dr Babić Mirko);

(021)485-3431 (Milivoj Radojčin); Fax: (021) 459-989.

mbab@polj.uns.ac.rs; ili  mradojcin@polj.uns.ac.rs

Izvror: agroservis.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede