Robne rezerve kupuju ovogodišnji merkantilni kukuruz

utovar kukuruza

Robne rezerve otkupiće merkantilni kukuruz po ceni od 19,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 26.153.846 kg merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

 • fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
 • ovlašćenih skladištara Direkcije.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 19,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladištara.

Otkup merkantilnog kukuruza vršiće se sa fizičkim licima i ovlašćenim skladištarima Direkcije koji nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Radi prijave za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari Direkcije, potrebno je na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs dostave sledeća dokumenta:

 1. registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

– Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
– skeniranu ličnu kartu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
– skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

2. ovlašćeni skladištari:

– Obrazac broj 1 (popunjen i potpisan)
– skeniran karton deponovanih potpisa, overen i datiran od strane banke, ne stariju od 15 dana.
– skeniran Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Potrebna dokumentacija

Prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji merkantilnog kukuruza, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna gazdinstva i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave sledeću dokumentaciju:

1. registrovana poljoprivredna gazdinstva:

 • fotokopiju ili odštampani primerak očitane lične karte,
 • original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave,
 • potvrdu o uskladištenju,
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije, potpisan od strane skladištara i nosioca poljoprivrednih gazdinstava,
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane akreditovane kontrolne organizacije za kontrolu kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca,
 • račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

2. ovlašćeni skladištari:

 • fotokopija kartona deponovanih potpisa, overena i datirana od strane banke, ne stariju od 15 dana,
 • original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave,
 • potvrdu o uskladištenju,
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane akreditovane kontrolne organizacije za kontrolu kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca,
 • račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 1. decembra 2020. godine.

Informacije

Za sve informacije možete se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede