Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz roda 2018.

kukuruz rinfuz u prikolici

Republička direkcija za robne rezerve kupuje merkantilni kukuruz roda 2018. godine, domaćeg porekla.

Cena merkantilnog kukuruza je 17,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

OBAVEŠTENJE O KUPOVINI MERKANTILNOG KUKURUZA

Na osnovu Zaključka Vlade broj 339-9645/2018 od 11.10.2018. godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 12.072.000 kg merkantilnog kukuruza rod 2018. godine, domaćeg porekla, posredovanjem od strane „Produktna berza“ AD, Novi Sad.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

  • fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/18- dr.zakon), i nalaze se u aktivnom statusu.
  • zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu,  registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i
  • ovlašćenih skladištara Direkcije.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena i količine kukuruza

Cena merkantilnog kukuruza je 17,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Zainteresovana registrovana komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 22.10.2018. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2018-rdrr/.

Više OVDE

INFORMACIJE

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33 48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili „Produktnoj berzi“ ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443- 473; 021/445-413; 021/445-953.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede