Nastavlja se kupovina kukuruza za robne rezerve – Prijave do 22.12.2022.

robne rezerve

Robne rezerve nastavile kupovinu merkantilnog kukuruza. Prednost za zaključivanje ugovora imaće fizička lica – nosioci poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Republička direkcija za robne rezeverve obaveštava zainteresovanana fizička i pravna lica o nastavku kupovine merkantilnog kukuruza rod 2022. godine. Na osnovu Zaključka Vlade Republička direkcija za robne rezerve vršiće kupovinu merkantilnog kukuruza rod 2022. godine do popune 150.000 tona od:

  1. fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,
  2. zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i
  3. ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih
  4. pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Kupovina će se obaviti po uslovima iz Obaveštenja od 14.11.2022. godine. Prednost za zaključivanje ugovora imaće fizička lica – nosioci poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Prijavljivanje Direkciji za robne rezerve do 22.12.

Zainteresovani za prijavljivanje, za prodaju merkantilnog kukuruza, mogu popuniti svoju prijavu elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana, počev od 19.12.2022. do 22.12.2022. godine u periodu od 7:00 do 14:00 časova .

SPISAK ovlašćenih skladištara

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede