Razmena kukuruza i pšenice za NPK đubrivo – Uslovi pod kojima će se obavljati

punjenje rasturaca mineralnog djubriva

Razmena koja se odobrava fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva je do 350 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) po ha, a najviše do 100 ha poljoprivrednom gazdinstvu

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih zahteva za razmenu do 36.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2023. i 2024. godine i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine.

Razmena će se obavljati pod sledećim uslovima:

  • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,30 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine;
  • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,40 kg merkantilne pšenice roda 2024. godine;
  • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,80 kg merkantilnog kukuruza roda 2023. godine;
  • 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,90 kg merkantilnog kukuruza roda 2024. godine.

Pravo na razmenu imaju fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

rasturač min đubriva

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om. Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu “Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

Kvalitet merkantilne pšenice roda 2023 i 2024. godine, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%., sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Merkantilni kukuruz roda 2023 i 2024. godine, je prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 5 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Merkantilni kukuruz je u rasutom stanju, uskladišten u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

Isporuka merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza: Kod ovlašćenog skladištara Direkcije za merkantilnu pšenicu odnosno merkantilni kukuruz. Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2024, do 15.08.2024. godine i krajnji rok isporuke merkantilnog kukuruza roda 2024, do 15.11.2024. godine.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, do 350 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) po ha, a najviše do 100 ha poljoprivrednom gazdinstvu.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji je u prilogu, do konačne realizacije Zaključka, poštom na adresi: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a

INFORMACIJE

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona
– 011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

OGLAS u celini možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede