Razmena semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021.

psenca zrno na dlanu paora

Razmena po paritetu 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020.i 2021. godine.

Republička direkcija za robne rezerve je oglasila prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 13.992 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Uslovi razmene

Razmena će se vršiti sa:

– fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

– ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

– zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne  registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

– ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne  registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Pariteti

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je sledeći:
–  1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.
–  1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021.  godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstava – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – 3 (tri) blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

– za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 1.000.000 kg.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine je do 15.08.2021. godine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu, počev od 01.09.2020. godine, preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd .

Za fizička lica: obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte i Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva.

Nakon obrade primljenih zahteva za koje se utvrdi da su u skladu sa traženim uslovima, podnosioci će biti pozivani na potpisivanje ugovora

Sortiment pšenice za razmenu

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

• Simonida
• NS 40 S
• Pobeda
• Zvezdana
• Renesansa
• Ilina
• Zemunska rosa
• Aurelija

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona:

  • u Beogradu:

011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058

  • u Novom Sadu 021/526-890.

Zahtev za ugovaranje razmene semenske za merkantilnu pšenicu preuzmite OVDE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede