Razmena pšenice za 30.000 tona belog brašna „T-500“. Ponude dostaviti do 21.11.

razmena

Razmena pšenica – brašno uz sledeći kvalitet pšenice: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Republička direkcija za robne rzerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 30.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu.

Razmena pšenice za brašno

Merkantilna pšenica mora da bude zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta:

  • hektolitarska masa min. 76 kg/hl,
  • vlaga maks. 13%,
  • ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%,
  • sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Pšenica treba da je u rasutom stanju. Cena se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka je na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije.

vlada brasno

Brašno je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg ili 25 kg neto mase sa propisanom deklaracijom. Cena brašna je 33,00 din/kg, sa pdv-om. Isporuka je najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti brašno do konačne isporuke. Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 21.11.2022. godine, do 11 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul. Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat. Ponude se dostavljaju sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE ZA PŠENIČNO BELO BRAŠNO T 500- NE OTVARATI“, na poleđini koverte potrebno je napisati naziv, i adresu ponuđača. Ponude dostaviti na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska, br. 8a

Otvaranje ponuda će se obaviti. 21.11.2022. godine, u 11:30 časova, u sali br. 654 na VI spratu. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlašćenje. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890.

Preporučujemo: Osnovno đubrenje pšenice

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede