Razmena merkantilne pšenice za brašno – Dostavljanje ponuda do 18.12.2023.

razmena

Razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32.500 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Uslovi za razmenu

Merkantilna pšenica

Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%, u rasutom stanju. Cena se utvrđuje iz odnosa razmene, a isporuka je na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije.

Pšenično belo brašno T-500

U pitanju je količina od 32.500 tona belog brašna T-500 kvaliteta koji je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina („Sl. glasnik RS“ br.68/2016 i 56/2018), u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg ili 25 kg neto mase sa propisanom deklaracijom.

Cena 22,00 din/kg bez pdv, 24,20 din/kg, sa pdv-om.

Isporuka najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije skladišti brašno do konačne isporuke, a plaćanje je Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi bolji odnos u razmeni merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“ i koji ima veći kapacitet mlina i uskladištenu merkantilnu pšenicu u vlasništvu Direkcije.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 18.12.2023. godine, do 11 časova.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890

OVDE preuzmite OGLAS u celini

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede