Razmena merkantilne za semensku pšenicu roda 2021. godine – Oglas

psenica kipovanje

Razmena merkantilne pšenice, ukupno 10.000 tona, za 5.555 tona semenske pšenice ovogodišnjeg roda.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2021. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije..

Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Pakovanje: u rasutom stanju.

Cena: 22,35 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan 28.07.2021. godine.

Isporuka: na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 30.09.2021. godine.

 Semenska pšenica rod 2021. godine

U pitanju je sertifikovano seme prve generacije sledećeg sortimenta:
– SIMONIDA u količini od ………….. 1.550 t
– POBEDA u količini od …………. 1.100 t
– ILINA u količini od …………. 150 t
– ZVEZDANA u količini od …………. 500 t
– NS 40 S u količini od …………. 1.200 t
– RENESANSA u količini od ………….. 655 t
– OBALA u količini od ………….. 200 t
– FUTURA u količini od ………….. 200 t

Semenska pšenica u pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu („Sl.glasnik RS“, br. 45/05 i 30/10), propisno upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 25/1, 50/1 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom.

Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

Isporuka: na paritetu u skladište isporučioca.

Rok isporuke: najkasnije do 05.09. 2021. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2021 godine.

Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 11.08.2021. godine, do 11. časova. 

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona: 011/3238-997, lice za kontakt Zoran Mićić.

OGLAS U CELINI PREUZMITE NA SAJTU REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede