Rasprava o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

orač 2

Branislav Bogaroški: Zaštititi interese poljoprivrednika – „Ukoliko se izmenama i dopunama Zakona o polјoprivrednom zemlјištu prihvate poprilično nova i radikalna

orač 2

rešenja, koja će uneti velike promene u dosadašnji način izdavanja državnog polјoprivrednog zemlјišta u zakup, mislim da efekti takvih rešenja neće biti dobri po polјoprivrednike u AP Vojvodini“, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za polјoprivredu Branislav Bogaroški na okruglom stolu posvećenom izmenama i dopunama Zakona o polјoprivrednom zemlјištu.

„Ovim zakonom se uvodi novi institut, odnosno otvara se mogućnost davanja državnog zemlјišta pravnim licima u dugoročni zakup do 30 godina, i to 30 odsto zemlјišta u svakoj lokalnoj samoupravi“, rekao je Bogaroški, navodeći da se radi o gotovo 120 hilјada hektara, koje bi trebalo direktnom pogodbom sa pravnim licima da se daju u dugoročni zakup, te da su iz zakupa isklјučena fizička lica, to jest registrovana polјoprivredna gazdinstva.

Bogaroški je dodao da nema nikakvog razloga da iz ovog postupka budu isklјučena fizička lica, kao što nema razloga ni da bude samo jedan investitor.

„Moramo voditi računa o tome da su 77 odsto zakupaca državnog zemlјišta upravo registrovana polјoprivredna gazdinstva. Mislim da je velika greška da se isklјuče iz zakupa 30 odsto zemlјišta, i verujem da će to istovremeno stvoriti i armiju nezaposlenih koji neće moći sebi da obezbede egzistenciju. Ovo je krupna odluka, koja nosi velike posledice i mislim da ovaj institut treba ili jako dobro razraditi, ili u ovom momentu odustati od njega, jer ukoliko ovo pitanje ne rešimo kako treba posledice će biti katastrofalne“, naveo je Bogaroški.

Bogaroški se takođe osvrnuo i na prodaju državnog zemlјišta, navodeći da za to nema potrebe.

„Polјoprivredno zemlјište je dobro od opšteg interesa, a prema dobru od opšteg interesa se ponaša sa pažnjom dobrog domaćina. Shodno tome, dobar domaćin je onaj ko vodi računa o svome gazdinstvu, a javni funkcioner je dobar domaćin ako vodi računa o Republici Srbiji i njenim interesima. Ako Republika Srbija može da izdaje zemlјište, a izdaje ga godinama, i izdavaće ga i ubuduće – zašto onda prodavati državno polјoprivredno zemlјište? “, rekao je Bogaroški i dodao da ako se ipak zauzme stav da se državno zemlјište ponudi na prodaju, onda taj postupak ne sme imati nepreciznosti i nejasnoća koje ostavlјaju prostora za zloupotrebu.

Resorni sekretar je naglasio da je važno da postupak sticanja prava na državnom zemlјištu, kao i raspolaganje njime mora u potpunosti biti regulisan zakonom, ne sme se ostaviti diskreciono pravo, i ne sme se ostaviti mogućnost da se ta pitanja rešavaju kasnijim uredbama i pravilnicima.

„Posledice ovog zakona biće katastrofalne – ako se rešenja dobro ne odmere, kao što će biti odlične, ukoliko rešenja koja zajednički pronađemo budu dobra“, naveo je potpredsednik Bogaroški.

O izmenama i dopunama Zakona o polјoprivrednom zemlјištu na okruglom stolu govorili su i Želјko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu polјoprivrede, Dragana Gođevac – Obradović, direktorka Uprave za polјoprivredno zemlјište i Đorđe Bugarin iz Privredne komore Vojvodine.

Đorđe Bugarin je naveo da je najvažnije pitanje u polјoprivredi Vojvodine, upravo pitanje zemlјišta.

„Treba raditi na unapređenju zakonodavnog okvira kada je polјoprivredno zemlјište u pitanju, posebno sa aspekta obaveza koje je Srbija preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a tiču se odredbi da se omogući stranim državlјanima članica država Evropske unije da postanu vlasnici zemlјišta pod istim uslovima kao i građani Srbije. Mislim da izmene koje su ponuđene nisu jasno definisale te uslove, i bojim se da će država Srbija propustiti šansu da zaštiti sopstvene interese, ako i interese onih lјudi koji se u Srbiji bave polјoprivredom“, kazao je Bugarin

Državni sekretar Želјko Radošević istakao je da je resorno republičko ministarstvo u izradu Nacrta zakona o polјoprivrednom zemlјištu uklјučilo širok spektar aktera, koji su sačinili tekst koji je u procesu javne rasprave. Kako je naveo, akcenat je stavlјen na bolјu pravnu zaštitu državnog polјoprivrednog zemlјišta i na efikasnije, racionalnije i ekonomičnije korišćenje tog važnog resursa.

Na okruglom stolu u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, svoje sugestije i primedbe na tekst Zakona o polјoprivrednom zemlјištu izneli su i predstavnici udruženja polјoprivrednih proizvođača, zatim polјoprivredni proizvođači, građani i poslanici i predstavnici stručnih i naučnih institucija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede