Put do kvalitetnog mleka

muza krava

 Higijenska ispravnost i kvalitet mleka pre svega zavise od higijene štale, higijene krave, pravilne muže,

muza krava

zdravstvenog stanja vimena, kao i hlađenja mleka posle muže.

Mikroorganizami u mleko dospevaju kada mleko napusti vime i njihov broj je veći ukoliko je: vime nečisto, ako je prostor u štali prljav i nehigijenski, ako se muža izvodi nepravilno, ako mašine i oprema za mužu nisu adekvatno prane i dezinfikovane, ukoliko vime nije dezinfikovano nakon muže itd.

Higijena štale je jedan od osnovnih preduslova za dobijanje kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka te u tom smislu sve aktivnosti u štali, kao što je raznošenje kabaste hrane, čišćenje štale, četkanje muznih grla i sl. treba obaviti najkasnije sat vremena pre početka muže, kako bi bilo dovoljno vremena da se prašina u štali slegne da ne bi došlo do zagađenja mleka.

Higijena muzača mora biti na visokom nivou. Ruke moraju biti čiste i dezinfikovane, a odeća i obuća suve i čiste.

Takođe se preporučuje da muzač pre početka muže izmuze prve mlazeve mleka iz sve četiri sise u sud sa crnim dnom kako bi se lakše uočile promene u mleku ukoliko ih ima, a koje su indikator neispravnosti mleka. Mleko iz prvih mlazeva se nikako ne prosipa u štali, već se iznosi i izbacuje van štale. U prvim mlazevima mleka nalazi se najveći broj mikroorganizmima, a njihovim odbacivanjem broj mikroorganizama u mleku se smanjuje.

Priprema krave za mužu započinje pranjem vimena mlakom vodom. Zatim se vime posušuje suvom i čistom krpom, dezinfikuje vodenim rastvorom dezinficijensa, a potom briše papirnim ubrusima. Na ovaj način sise su suve i dezinfikovane, a zagađenje mleka svedeno je na minimum.

Na kvalitet i higijensku ispravnost mleka način muže ima direktni uticaj. Pri mašinskoj muži postiže se ujednačeno pražnjenje vimena i manji kontakt mleka sa spoljašnjom sredinom, pa je i zagađenje mleka manje, te je ovaj način muže daleko prihvatljiviji u odnosu na ručnu mužu. Obzirom da nakon završene muže sisni kanal ostaje otvoren, a time otvoren i put mikoorganizmima da preko sisnog kanala dođu u unutrašnjost vimena, neophodno je izvršiti dezinfekciju sisa posle muže i to prskanjem ili direktnim potapanjem sisa u rastvor dezeficijensa.

Pranje, dezinfekcija i kontrola ispravnosti opreme za mužu je svakodnevni posao muzača, od čije efikasnosti direktno zavisi i kvalitet pomuženog mleka. Oprema se nakon muže mora ispati vodom i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju.

Mleko se nakon muže, a najkasnije u periodu od dva sata, mora ohladiti ispod 4ºC, čime se sprečava raznožavanje mikroorganizama. Ovo se može raditi na više načina, ali je najefikasnije prebaciti mleko u laktofriz. Praksu, držanja kanti sa mlekom pored puta dok otkupljivač ne pokupi mleko, moramo što pre promeniti.

Autor: Igor Petrović

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede