Preporuke za skladištare: Pre i pri prijemu i skladištenju kukuruza

kukuruz rinfuz u prikolici

Kako bi se sprečilo širenje gliva u skladištima gde se lageruje kukuruz neophodno je da skladištari odrade određene, propisane mere pri prijemu i skladištenju robe.

Koje korake da preduzmu skladištari podseća Vladimir Kostić, dipl. inž. zaštite bilja PSSS.

Pre prijema zrnaste robe:

1. Proveriti status i higijenu skladišta i okruženja, tj. silosnih ćelija predviđenih za prijem zrnastih kultura, prijemnih koševa, svih transportera, sušare za zrnaste kulture, aspiracionog sistema i prostorije za čuvanje uzoraka i izvršiti njihovo detaljno čišćenje (svako mesto, sve mrtve uglove i udubljenja u koja zrnena masa može da dospe i ostane do novog čišćenja) i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; izvršiti sanaciju građevinskih nedostataka u skladištu, tj. zatvaranje svih pukotina i otvora radi sprečavanja razvoja i pojave štetočina;

2. Proveriti ispravnost uređaja za merenje temperature (Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre („Sl. List SRJ“, br. 80/94, 28/96 i 12/98)) i provetravanje zrnene mase kukuruza, putem aktivne ili kontrolisane ventilacije;

3. Proveriti ispravnost uređaja za primenu fumiganata i kontaktnih insekticida u cilju suzbijanja skladišnih insekata, kako bi se izbegla nova oštećenja zrna kukuruza i potencijalni razvoj mikroorganizama.

Pri prijemu zrnaste robe:

1. Utvrditi pokazatelje kvaliteta zrnaste robe;

2. Pripremiti zrnaste robu za uskladištenje, tj. izvršiti njeno čišćenje, sušenje i razvrstvanje. U skladu sa: Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/09), Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog testa, („Sl. List SRJ“, br. 52/95 i „Sl. SCG“, br. 56/2003), Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (Sl. Glasnik RS 4/2010) i Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl.glasnik RS 25/2010), organizovati prijem ispravnog kukuruza u skladišta.

Skladištenje kukuruza

1. Pripremiti prijemna mesta, ako ih ima više, pokušati razvrstati kukuruz u odnosu na procenat vlage (vlaga se određuje brzim meračima);

2. Prečistiti kukuruz pre stavljanja u silo ćelije;

3. Obavezno odvojiti rod 2017. godine od prošlogodišnjeg roda;

4. Ukoliko kukuruz ima vlagu iznad 15 % obavezno osušiti;

5. Nakon sušenja (ukoliko postoje uslovi ohladiti kukuruz) i vršiti stalnu kontrolu vlažnosti, temperature i provetrenosti, po potrebi vršiti aeraciju (eleviranje);

6. Kukuruz držati na 14 % vlage tokom skladištenja, vizuelno plesniv odbaciti;

7. Dnevno meriti temperaturu na nivou silosnih ćelija;

8. Kontrolu parametara u silosu (sadržaj vode, plesni) vršiti svake 2 nedelje;

9. Pratiti prisustvo skladišnih štetočina (insekata);

10. Primeniti dozvoljene fungicide u skladištu, koji deluju preventivno na sprečavanje širenja gljiva i stvaranje novih žarišta;

11. Ukoliko u silosima ne postoje sušare a zrno ima povećanu vlagu i koristiće se za ishranu stoke, preporučljivo je konzervisati ga sredstvima za sprečavanje razvoja plesni na bazi propionata i organskih kiselina;

12. Redovna kontrola na prisustvo plesni i mikotoksina kod dužeg skladištenja – najvažnije pravilno uzorkovanje, preporuka po EU Direktivi EC/401/2006 ( u prilogu).

Foto: A.M.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede