Predstavljen projekat Geoportala prostornih podataka AP Vojvodine

geoportal

Geoportal prostornih podataka u skladu sa evropskom INSPIRE inicijativom. 

U Pokrajinskoj vladi održana je prezentacija Geoportala prostornih podataka AP Vojvodine, koji predstavlja platformu sa prostornim podacima regionalnog nivoa, jedinu tog tipa u zemljama u okruženju.

Ovaj portal je deo geografskog informacionog sistema (GIS) i predstavlja važan elemenat Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimira Galića, Geoportal prostornih podataka je u skladu sa evropskom INSPIRE inicijativom o povezivanju i razmeni prostornih podataka u jednu održivu celinu.

Ovaj projekat je, takođe, u skladu sa evropskom direktivom i sastavni je deo poglavlja 27 koje je, s aspekta forme pristupanja Srbije Evropskoj uniji, za nas veoma značajno.

„Polazeći od toga, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je 2017. realizovao projekat Geoportal. U 2018. godini potpisali smo sporazum sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zatim sa Zavodom za urbanizam Vojvodine, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, „Vojvodinašumama“ i „Vodama Vojvodine“. Danas ćemo potpisati sporazum, prema kome će ovom Geoportalu pristupiti Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj“, izjavio je Vladimir Galić i pozvao i druge institucije u Vojvodini da se uključe.

Galić je poručio da ovaj projekat ima poseban značaja zato što nas usmerava napred, što će nam omogućiti da jednim „klikom“ dobijemo podatke koji su nam bitni u oblastima društvenog života u kojima radimo.

„I sa aspekta životne sredine Geoportal je značajan, zato što ćemo putem njega znati na kojim lokacijama je kakvo stanje vazduha, vode, zemljišta. Moći ćemo sutra, uz razvoj tehnologija, da putem mobilnih telefona prijavimo, na primer, postojanje divljih smetlišta, kao i da dobijemo olakšan pristup informacijama o životnoj sredini“, pojasnio je Galić.

Dalji razvoj Geoportala na pokrajinskom nivou sa punim kapacitetom će omogućiti da se prostorni podaci koje poseduju pokrajinski sekretarijati, javna preduzeća i zavodi lako povežu i razmenjuju putem odgovarajućih servisa.

Na taj način, međusobno povezani i standardizovani, biće dostupni krajnjim korisnicima u svakodnevnom radu u cilju izrade strateških i planskih dokumenata. U jednom delu, Geoportal će biti dostupan i široj javnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede