Povoljniji uslovi subvencionisanih kredita za nabavku životinja

tov jaganjaca

Povoljniji uslovi za nabavku životinja za priplod, a od sada i za dalji tov, objavila je Uprava za agrarna plaćanja.

Novim izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku uvedene su posebne olakšice u ostvarivanju prava na kreditnu podršku i uslovima otplate kredita za nabavku životinja za priplod, a od sada i za dalji tov.

Pre svega, za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji se uključuje u rok otplate kredita.

Takođe, dobavljač životinja može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Kada je predmet kredita nabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela dobavljač može biti bilo koje lice.

Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva za nabavku pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku životinja ili predugovor o kupoprodaji navedenih životinja, odnosno izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu.

Nakon puštanja kredita u tečaj dostavljaju se kopije uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne životinje (pedigre) za kvalitetna priplodna grla (za uvozna grla kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika), ili kopije pasoša, ili kopije uverenja o zdravstvenom stanju životinje

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima, navodi se u saopštenju Uprave za agrarna plaćanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede