Potpisani ugovori o kreditiranju poljoprivrede

traktori na sajmu

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković je danas, 26. marta 2015. godine, zaključila ugovore sa ovlašćenim

traktori na sajmu

licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojim će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivedne proizvodnje u 2015. godini, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Tom prilikom ministar Bogosavljević Bošković je naglasila da Ministarstvo preuzima obavezu plaćanja dela kamatne stope prema bankama, kako bi fiksna kamatna stopa na neoptplaćeni deo kredita iznosila 6% za biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, dok će kamatna stopa za kredite za nabavku stoke iznositi 4%, što je velika podrška srpskim poljoprivrednicima u cilju razvijanja proizvodnje i podizanja konkurentnosti, podsećajući da su krediti u prošloj godini doveli do investicija u vrednosti od oko 6 milijardi dinara.

Krediti su dinarski, maksimalni iznos kredita za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 5 miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona dinara. Period otplate kredita je od godinu do 3 godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja u otplati glavnice (grejs perioda) do godinu dana, koji je obuhvaćen periodom otplate kredita.

Banke sa kojima su potpisani ugovori su: Komercijalna banka, Prokredit banka, Banka Inteza, Hipo Alpe Adria banka, Kredi Agrikol banka, Sber banka, OTP banka, AIK banka, NLB banka, Erste banka, Oportjuniti banka i Poštanska štedionica, i osiguravajuće kuće: DDOR, Dunav osiguranje, Đenerali osiguranje i Globos osiguranje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede