Finansijska podrška proizvođačima repe u iznosu od 35.000 din/ha

podrska

Finansijska podrška za najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine radi stabilizacije proizvodnje šećerne repe i šećera. Finnasijska podrška poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe će popraviti konkurentnost čitavog sektora i uticati na bolje povezivanje svih aktera u proizvodnom lancu.

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

secerna repa na njivi

Pravo na finansijsku podršku za šećernu repu, ostvaruje se u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

Zahtev za odobravanje finansijske podrške podnosi se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede