Podrška EU ruralnom sektoru u Srbiji sa 175 miliona evra

ipard fond

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Evropska komisija usvojila je 20. januara 2015. godine, Program za ruralni razvoj u Srbiji

ipard-fond

(IPARD). Na ovaj način stvorena je osnova za podršku Evropske Unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji, u narednih šest godina navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

„Ovo je izuzetno dobra vest i predstavljaće značajnu pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima. Republika Srbija je jedina država u regionu koja je krenula u proces izrade i korišćenja pretpristupne pomoći u oblasti ruralnog razvoja kroz IPARD program“, izjavila je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i objasnila da to podrazumeva da je Srbija preuzela obavezu akreditacije administrativne strukture za korišćenje ovih sredstava.
„Druge dve države koje su predale Evropskoj komisiji IPARD program za period 2014 -2020, su Turska i Makedonija, koje su svoje strukture akreditovali u prethodnom finansijskom period EU 2007-2013“, precizirala je ministar Bogosavljević Bošković.

„Poljoprivrednici će samostalno sa svojim projektima moći da apliciraju za ova nepovratna sredstva i na taj način pospeše proizvodnju i podignu nivo konkurentnosti svojih proizvoda, kako bi mogli da pariraju evropskim farmerima“, rekla je ministar.
Glavni ciljevi Programa su povećanje bezbednosti hrane u Srbiji i unapređenje konkurentnosti sektora poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i pomoć Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima EU.

Ukupni budžet u vrednosti od 175 miliona evra biće na raspolaganju srpskim poljoprivrednicima u vidu grantova za sufinansiranje odgovarajućih investicija uz maksimalan javni doprinos od 70% prihvatljivih troškova. Ovo bi trebalo da dovede do ukupnih investicija u sektoru od oko 400 miliona evra (49 milijardi dinara).

Na osnovu detaljne i objektivne analize sektora i nakon konsultacija, odabrane su sledeće mere: Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useve; investicije vezane za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća; organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje; sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog „lider“ programa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija; diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam, kao i tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

EU će pružati finansijsku pomoć poljoprivrednom sektoru u Srbiji kroz sistem upravljanja i kontrole koji je u skladu sa standardima dobre vladavine u savremenoj javnoj administraciji ekvivalentnoj sličnim organizacijama u zemljama članicama Evropske unije. Nadležni organi u Srbiji trenutno pripremaju ovaj sistem uz podršku Evropske unije. Ova faza mora da se završi da bi prvi pozivi za podnošenje predloga mogli da se objave.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede