Oglašena razmena pšenice za belo brašno – Prikupljanje ponuda

razmena

Oglašena razmena, a ponude dostaviti najkasnije do 23.11.2021. godine, do 11 časova.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu.

Kvalitet merkantilne pšenice podrazumeva da je ista zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Razmena je u rasutom stanju, a cena se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka je na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog naloga Direkcije.

Pšenično brašno T-500 je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u drugu raspoloživu ambalažu u dogovoru sa proizvođačima hleba.

Cena brašna je 33,00 din/kg sa pdv-om.

Rok isporuke je Najkasnije 15 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza skladištara je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti brašno do konačne isporuke. Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Pravo na učestvovanje u javnom oglasu imaju skladištari Direkcije koji:

  1. poseduju mlin u sopstvenom vlasništvu,
  2. koji se bave proizvodnjom mlinskih proizvoda (šifra delatnosti 1061), a dokazuje se potvrdom iz APR-a, osnivačkim aktom ili statutom privrednog društva,
  3. koji nemaju finansijska dugovanja i koji nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 23.11.2021. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul.Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat. Ponude se dostavljaju sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE
PŠENICE ZA PŠENIČNO BELO BRAŠNO T-500- NE OTVARATI“, na poleđini koverte potrebno je napisati naziv, adresu ponuđača.

Ponude dostaviti na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a

Otvaranje ponuda će se obaviti. 23.11.2021. godine, u 12 časova, u sali br. 654 na VI spratu. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda moraju imati ovlašćenje. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890.

OGLAS u celini 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede