Očekuje se više kukuruza i soje u odnosu na prošlu godinu

klipovi kukuruza krupno

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja kukuruza i soje, a manja suncokreta i šećerne repe.

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o ostvarenoj proizvodnji pšenice i ranog voća i očekivanim prinosima kasnih useva, voća i grožđa, u 2019. godini.

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2019. godine, ostvarena proizvodnja pšenice je 2.535 hilj. tona, što je za 13,8 % manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.

Ostvarena proizvodnja malina je manja za 5,5 %, a višanja za 24,3 %.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 7.501 hilj. tona, što je za 7,7 % više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja soje (8,5 %), a manja suncokreta (0,6 %) i šećerne repe (0,9 %), saopštio je Republički zavod za statistiku.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2009–2018), proizvodnja pšenice je veća za 0,2%, kukuruza za 22,5%, suncokreta za 48,5% i soje za 49,7%, a proizvodnja šećerne repe je manja za 18,9%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja jabuka, za 8,5 %, i šljiva, za 29,9 %.

U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 27,4 %, i šljiva za 33,5 %.

Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji veća je za 9,3 % od prošlogodišnje proizvodnje, što je za 4,3 % manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2019. godini biće objavljeni u toku marta 2020. godine.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Objavljeni podaci dobijeni su na osnovu sprovedene Ankete o površinama i zasadima na kraju prolećne setve, kao i procene poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi.

Prilikom procene pretpostavlja se da će u narednom periodu do žetve/berbe uslovi za proizvodnju biti normalni.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede