Obaveštenje za lovce o merama koje moraju sprovesti u cilju kontrole AKS

obavestenje divlja svinja

Obaveštenje Uprave za veterinu o merama koje se moraju sprovesti u lovištima.

U skladu sa aktuelnom epizootiološkom situacijom koja je uslovljena pojavom Afričke kuge svinja (AKS) u lovištima Borskog i Pirotskog upravnog okruga, u cilju kontrole sprečavanja, širenja i suzbijanja bolesti, Uprava za veterinu donela je mere koje se moraju sprovesti u skladu sa Zaključkom i Naredbom Vlade Republike Srbije o zajedničkim aktivnostima.

OBAVEŠTENjE ZA LOVCE I LOVNE ORGANIZACIJE

– U skladu sa aktuelnom epizootiološkom situacijom koja je uslovljena pojavom Afričke kuge svinja (AKS) kod divljih svinja u Republici Srbiji, neophodno je da se sva lica koja su na direktan i indirektan način uključena u lovne aktivnosti, obavezno i striktno pridržavaju svih propisa koji su doneti u cilju sprečavanja širenja, kontrole i suzbijanja AKS, a koja se naročito tiču Rešenja Uprave za veterinu, Instrukcije korisnicima lovišta Uprave za šume i Naredbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zaključkom Vlade RS data je obaveza državnih organa i organizacija da sarađuju i koordinišu u sklopu zajedničkih aktivnosti i sprovođenja mera Uprave za veterinu.

– Sva dokumenta i pravna akta koja se tiču naloženih mera u okviru lovnih aktivnosti, objavljena su i dostupna na javnom portalu Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i Uprave za šume. U slučaju nedoumice i nerazumevanja određenih mera i odredbi učesnici u lovnim aktivnostima su slobodni da se obrate nadležnom veterinaru, odnosno veterinarskom i lovnom instpektoru.

Nepoznavanje zakonskih obaveza i propisa ne oslobađa pravna i fizička lica od posledične odgovornosti.

– Svako uginuće divljih svinja, sanitarni odstrel ili bilo koja sumnja na pojavu bolesti moraju biti hitno prijavljeni nadležnom veterinaru i veterinarskom inspektoru.

Sve odstreljene divlje svinje moraju biti pregledane na AKS u skladu sa planom ispitivanja predviđenim monitoringom ili posebnim propisom.

U okviru lovišta obavezna je primena svih biosigurnosnih mera po preporuci nadležnog veterinara, odnosno epizootiologa i veterinarskog inspektora.

Naročito je bitno precizno odrediti lokacije i definisati proceduru za neškodljivo uklanjanje leševa i nejestivih delova odstreljene divljači u lovištu.

Korisnici lovišta su u obavezi da preduzmu sve preventivne mere kako bi onemogućile kontakt divljih svinja sa domaćim svinjama na gazdinstvima koja se nalaze u lovištu.

Nije dozvoljeno držanje domaćih svinja na otvorenom ili žirenje i pašarenje u lovištima.

Vlasnici i držaoci domaćih svinja na gazdinstvima u lovištima ne mogu biti uključeni u lovne aktivnosti u lovištima koja se nalaze unutar zaraženog područja.

– Korisnici lovišta su dužni da se pridržavaju propisanih mera naročito u pogledu organizacije lova u visokorizičnim i zaraženim područjima koja se odnose na primenu intenzivnog lova ili obustave lova i odstrela.

Zabranjena je svaka zloupotreba lova u restriktivnim područjima u komercijalne svrhe naročito dovođenjem lovaca iz područja slobodnih od AKS čime se višestruko povećava opasnost od širenja bolesti izvan restriktivnih područja.

U lovnim aktivnostima u lovištu mogu učestvovati samo lica koja imaju odobrenje od korisnika lovišta. Svako kretanje lica koja su uključena u lovne aktivnosti ili druge aktivnosti koje mogu uticati na biosigurnost u lovitu moraju biti pod kontrolom korisnika lovišta.

Lica koja nemaju odobrenje od strane korisnika lovišta za prisustvo i lovne i druge aktivnosti u lovištu snose ličnu
odgovornost.

Korisnik lovišta vodi evidenciju o prisustvu i angažovanju lica u aktivnostima u lovištima i u slučaju saznanja o kretanju neovlašćenih lica i lica koja mogu uticati na biosigurnost u lovištu o tome odmah obaveštava nadležnog lovnog i veterinarskog inspektora.

– U sistemu upravljanja u kriznim situacijama jasno je definisana hijerarhija, postupanja i odgovornosti subjekata u sprovođenju kriznog plana koji su u obavezi da se sprovode svi činioci koji u njemu učestvuju, uključujući korisnike lovišta, kao i druge pravne subjekte koje su uključeni u njegovo sprovođenje.

Korisnici lovišta su kao članovi Lokalnih i Regionalnih kriznih centara imaju pravo na informisanost i tehničku i stručnu pomoć, ali i obavezu da aktivno učestvuju u rešavanju tekuće problematike na terenu poštujući lanac komandovanja i funkcionisanja na lokalnom i regionalnom nivou.

Svako zaobilaženje i opstrukcija procedura biće prijavljena

Nacionalnom kriznom centru od strane rukovodioca Regionalnog kriznog centra i u formalnom smislu sankcionisano od strane nadležnih organa, u skladu sa propisima.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede