Novi propis EU neće uticati na srpski izvoz hrane

postavljen sto

Srpski pravilnik o označavanju hrane najvećim delom je usklađen sa novim propisom EU koji stupa na snagu 13. decembra i čija primena ni na koji način neće

postavljen sto

ograničiti izvoz hrane iz Srbije, kažu u Ministarstvu poljoprivrede Srbije. Zahvaljujući novom evropskom propisu o označavanju prehrambenih proizvoda, potrošači će imati jasnije, sveobuhvatnije i tačnije informacije o tome šta jedu. Novi propis uključuje isticanje alergena na listi sastojaka, obavezno navođenje porekla neprerađenog mesa, bolju čitljivost etiketa. Moraće da ga poštuju svi u poslovanju s hranom i važiće za sve vrste hrane, uključujući hranu u restoranima, školama, bolnicama.

Domaći Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane nije usklađen sa novom direktivom EU samo u delu koji se odnosi na nutritivno deklarisanje, ističu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Međutim, odredbe evropskog propisa o obaveznim nutritivnim deklaracijama stupaju na snagu 13. decembra 2016. godine, tako da će srpski propisi do tada biti potpuno usaglašeni sa evropskim.

„Na osnovu Nacionalnog akcionog programa za usvajanje evropske pravne tekovine, predviđeno je da se u trećem kvartalu 2015. izvrše dopune Pravilnika, kako bi u potpunosti bio usaglašen sa Uredbom EU“, istakli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Za sada srpski Pravilnik o označavanju hrane nije usklađen sa novim evropskim propisom ni u domenu prodaje hrane na daljinu (preko interneta).

„Pravilnik je najvećim delom usaglašen sa Uredbom EU tako da njegova primena neće ni na koji način zabraniti, sprečiti ili ograničiti kretanje robe, odnosno hrane na unutrašnjem i međunarodnom tržištu“, naglasili su u Ministarstvu.

Za deklarisanje hrane u Srbiji odgovorna su, u skladu sa Pravilnikom, preduzeća u poslovanju hranom pod čijim se nazivom hrana stavlja u promet i ona će biti dužna da usklade ambalažu orginalnog pakovanja sa novinama koje donosi Pravilnik donet krajem septembra 2013.

„Svesni činjenice da to iziskuje troškove, kao i određeno vreme za usklađivanje, članom 45. Pravilnika propisano je da ambalaža orginalnog pakovanja proizvedena do stupanja na snagu Pravilnika može da se koristi za pakovanje najviše 18 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika, a hrana upakovana u takvu amabalažu može da bude u prometu do isteka roka trajanja“, navelo je Ministarstvo.

Izvor: EurActiv Srbija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede