Lucerka – Jesenja setva

lucerka

Lucerka se u našim agroekološkim uslovima može sejati tokom cele godine, ali dva najvažnija roka setve su u proleće i jesen. Dugogodišnjim ispitivanjima

lucerka

praksa je pokazala da se ranom prolećnom setvom postiže bolji sklop i veća posednutost površine. Rana jesenja setva daje zadovoljavajuće rezultate samo ako padne dovoljno kiše u to vreme. Ako period kiše nastupi kasnije, onda biljke niču kasno i ulaze nerazvijene u zimu, pa golomrazica od -6 stepeni Celzijusa može u velikoj meri da ih ošteti, ili potpuno uništi.

Pravilan razvoj biljaka i bolja posednutost zemljišta usevom u prolećnoj setvi i pored slabijeg prinosa u prvoj godini (u godini setve), daje veći ukupan prinos naredne godine. Međutim, u uslovima navodnjavanja prednost treba dati ranoj jesenjoj setvi.   

Usejavanje lucerke u zaštitni (pokrovni) usev u našim uslovima nije preporučljivo. Prinosi lucerke usejane u ječam su slabiji u odnosu na čist usev lucerke.   

Upotreba optimalne količine semena pri setvi lucerke je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera. Tendencija je u svetu, zahvaljujući novim mašinama da se količina semena smanji. U svetu se koristi od 10 do 30 kg/ha semena. Pri čistoj setvi se preporučuje od 10-22 kg/ha semena. U smeši sa travama se preporučuje od 1-3 kg/ha semena. Ako se lucerka gaji sa ježevicom za kosidbu preporučuje se primena od 10-12 kg/ha semena lucerke i 6-7 kg/ha ježevice. Za ispašu se može koristiti 10-12 kg/ha lucerke i 4-7 kg/ha semena mačjeg repa i ježevice.

Razvijene zemlje sa razvijenim agrokompleksom seju niže količine semena, dok nerazvijene zemlje koriste veće količine semena zbog lošije pripreme zemljišta.    

Lucerka sadrži izvesnu količinu tvrdih semena. To su semena koja ne bubre i ne klijaju iako su normalno razvijena i normalno sazrela.    

Opšta preporuka je da u našim uslovima treba sejati oko 20 kg semena po hektaru, jer nicanjem samo 50% semena biće obezbeđen odgovarajući sklop. Optimalno vreme za jesenju setvu lucerke je kraj avgusta do sredine septembra ali je opšta preporuka da treba pratiti vremensku prognozu jer postoji rizik od jesenje suše.   

Takođe treba voditi računa da setva lucerke ne sme biti dublja od 2 cm, a prilikom setve koristiti sertifikovano seme i domaći sortiment koji je prilagođen našem agroekološkom području.    

Autor: Srđan Vidanović

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede