Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Kupusna sovica polozena jaja PIS jpg

Kupusna sovica je polifagna štetočina koja osim biljaka iz familije kupusnjača napada i veliki broj poljoprivrednih kultura. Prednja krila leptira su maslinasto smeđe boje sa

Kupusna sovica polozena jaja PIS jpg

izraženom svetlom poprečnom prugom koja pri kraju krila u sredini obrazuje šaru u vidu slova W. Zadnja krila su beličasto smeđa.

Gusenica je sivo zelene do skoro crne boje dužine 40-50 mm.

Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Leptir sovice je aktivan tokom noći, a preko dana se zavlači ispod listova kupusa ili na neko drugo skrovito mesto, pa ga je prilikom pregleda parcela teško uočiti.

Leptiri prve generacije javljaju se krajem aprila. Ženka sovice polaže jaja na naličju lista u jednoslojne gomilice od po 20-150 jaja. Jaja su žuto bela do zelena. Perid polaganja jaja traje 10-15 dana, a stadijum gusenice oko 30 dana.

Dok su gusenice mlađeg razvojnog stadijuma smeštene su u centralnom delu rozete, a štete se manifestuju u obliku malih ili većih okruglastih rupica između nervatura lista. Kasnije prilikom formiranja glavice gusenice se razilaze i ubušuju u njenu unutrašnjost, gde prave veći broj hodnika, pri čemu oštećuju unutrašnje listove glavice. Hodnici su puni izmeta, i takve glavice gube na kvalitetu i nisu za ljudsku ishranu.

Pri masovnijoj pojavi može doći i do golobrsta gajenih kultura.

Leptiri druge generacije počinju let sredinom leta, a gusenice se javljaju krajem leta. Po završetku poslednjeg stadijuma gusenica se ubušuje u površinski sloj zemljišta gde se pretvara u lutku i u tom stadijumu prezimljava. Kako lutka prezimljava u površinskom sloju zemljišta, dubokim oranjem se može uništiti i do 80% lutaka.

Izbalansirano navodnjavanje u značajnoj meri utiče na razvoj gusenica, jer pojačana vlažnost pogoduje njihovom razvoju.

Sa hemijskim merama zaštite treba započeti kad su gusenice mlađeg razvojnog stadijuma tj. kad se nalaze između mladog središnjeg lišća i dok se još nisu ubušile u glavicu kupusa. Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi sa aktivnom materijom: cipermetrin, lambda-cihalotrin, tebufenozid, bifetrin.

Autor: Siniša Nedeljković

psss.rs

Foto: pisvojvodina.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede