Kukuruz će Direkcija za robne rezerve otkupljivati i od pravnih lica

kipovanje kukuruza zlatica

Kukuruz će se otkupljivati od pravnih lica u maksimalnoj količini od 1.000 tona.

Republička direkcija za robne rezerve objavila je izmenu i dopunu obaveštenja objavljenog 13. oktobra 2020. godine za zainteresovane o kupovini merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda.

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti kupovinu do 23.181.818 kg merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Kupovina merkantilnog kukuruza izvršiće se i od pravnih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/18-dr.zakon), i nalaze se u aktivnom statusu.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od pravnih lica je 1.000 tona.

Svi ostali uslovi iz Obaveštenja Direkcije koji je objavljen 13. oktobra 2020. godine, ostaju nepromenjeni.

Informacije

Za sve informacije možete se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona:

011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i

021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

U obaveštenju Direkcije koji je objavljen 13. oktobra navedeno je između ostalog kakvog kvaliteta kukuruza se zahteva.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 50 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

OVDE pročitajte još informacija o otkupu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede