Kreditna linija RFV namenjena kupovini poljoprivrednog zemljišta

mali traktor u ataru

Kreditna linija Razvojnog fonda Vojvodine namenjena kupovini poljoprivrednog zemljišta sa kamatom već od 1 %

Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.
 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.
 
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

KO ima pravo učešća?

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva.
 
Krediti su namenjeni kupovini poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
 
Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog konkursa podrazumeva se zemljište:
1. za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade, ili pašnjaci, i
2. za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište. 

Uslovi kreditiranja

1. iznos kredita: od 300.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara.

2. primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate

3. kamatna stopa: 2 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 3 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom (kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen)

4. rok vraćanja kredita: 6 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period

5. grejs period: 12 meseci

6. sopstveno učešće: najmanje 20 % vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine

7. anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno. U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope

8. obezbeđenje kredita: lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i garancija poslovne banke ili  hipoteka- založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150 %.

Minimalni uslovi za ostvarivanje kredita

1. Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu

2. Nema dospelih neizmirenih obaveza prema AP Vojvodini po kreditima odobrenim od strane Fonda za razvoj AP Vojvodine a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate potraživanja povereni Fondu

3. Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

4. Kupovina poljoprivrednog zemljišta od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova

5. Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

6. Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 10 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj 021/450-698. ili na internet adresi: rfapv.rs

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede