Kontrola hrane životinjskog porekla – Veterinarski inspektori apeluju na potrošače

svinjsko meso iseceno

Kontrola veterinarskih inspektora u svim objektima u maloprodaji (samousluge, prodavnice delikatesa, ugostiteljski objekti, ribarnice, pijace) 

Pred božićne i novogodišnje praznike veterinarski inspektori vrše pojačan nadzor i kontrolu hrane životinjskog porekla u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla pri čemu se kontrole sprovode počevši od  ulaza sirovine koja služi kao polazna osnova za izradu kontrolisane hrane, procesa proizvodnje, higijene, uslova skladištenja do distribucije gotovog proizvoda.

Službene kontrole objekata pod nadzorom, planiraju se i sprovode u cilju utvrđivanja poštovanja opštih  i posebnih uslova higijene hrane u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje se odnose na  provere mikrobioloških kriterijuma na osnovu analiza u primeni principa samokontrole i HACCP-a, poštovanja načela dobre higijenske i dobre distributivne prakse svih  subjekata u poslovanju sa hranom.

U svim objektima u maloprodaji (samousluge, prodavnice delikatesa, ugostiteljski objekti, ribarnice, pijace )  veterinarskom inspektoru se daju na uvid dokumenta kojima se dokazuje poreklo i sledljivost za svu količinu zatečene hrane životinjskog porekla namenjene prodaji. Ukoliko se ne može dokazati sledljivost i poreklo, veterinarski inspektor nalaže neškodljivo uništavanje iste kao nebezbedne za konzumiranje odnosno ishranu ljudi.

Kako bi se izbegao rizik po zdravlje ljudi i ovom prilikom apelujemo na potrošače, da i pored stalnih kontrola i nadzora koje sprovodi veterinarska inspekcija, obrate pažnju na sledeće:

  • Kupovati hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane – samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama;
  • Na pijacama,  kupovati od registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje; hranu životinjskog porekla koja je   izložena prodaji na propisanim temperaturama (rashladne vitrine);
  • Obratiti pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom;
  • Obratiti pažnju na postojanje deklaracije proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja/proizvodnje/zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane;
  • Poštovati uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije; naročito obratiti pažnju na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije;
  • Obratiti pažnju na izgled, boju, miris, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatni mirisi);
  • Ne kupovati unapred samleveno meso, već zahtevati da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano;
  • Sačuvati fiskalne račune;
  • U slučaju uočenih nepravilnosti, obratiti se nadležnoj inspekciji.

Uprava za veterinu skreće pažnju na obavezu da se svinjsko meso životinje zaklane na gazdinstvu proveri u veterinarskoj stanici ili ambulanti na prisustvo larvi trihinele.

Kontrola ribe

kupujete ribu

Za vreme Božićnog posta, kada je povećan promet sveže i smrznute ribe, veterinarska inspekcija, pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovodi i vanredne kontrole, na osnovu procene rizika, sa posebnim osvrtom na mesta na kojima se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede kontroliše ribu, kako svežu tako i smrznutu, u svim registrovanim objektima. Tokom kontrole veterinarski inspektori proveravaju potvrde o nabavci ribe, sledljivost, deklaracije, način rukovanja ribom, temperaturni režim skladištenja i izlaganja, rokove upotrebe, takođe veterinarski inspektori vrše uzorkovanje ribe i slanje uzoraka u ovlašćene laboratorije.

Prilikom kupovine ribe posebnu pažnju kupci treba da obrate na sledeće: riba ne sme neprijatno da miriše, ne sme imati upale oči i zamućenu rožnjaču, jer to ukazuje na starost ulovljene ribe, škrge sveže ribe su vlažne, jasno crvene boje i bez stranog mirisa, a promena boje škrga, suve škrge, nesvojstven ili intenzivan miris, su početni znaci kvarenja. Koža sveže ribe je sjajna, vlažna i klizava, a meso sveže ribe treba da je čvrsto, što se vidi ukoliko nestane udubljenje koje nastaje na mestu koje se pritisne prstima.

Veterinarska inspekcija savetuje potrošače da ribu kupuju u ribarnicama, odnosno na mestima gde je potrošačima dostupan podatak o vrsti i poreklu ribe, kao i roku upotrebe, i gde je moguće proveriti da li se riba čuva na propisan način, odnosno na temperaturnom režimu koji se zahteva, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji kako bi se mogle preduzeti zakonom propisane mere i sankcionisati subjekti u poslovanju hranom kod kojih se te nepravilnosti utvrde.

Potrošaćima se savetuje da se prilikom kupovine hrane ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, odnosno da se pre odluke o kupovini upoznaju sa svim svojstvima hrane, kao i da hranu koja je propisno deklarisana kupuju na mestima koja su za to registrovana.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede