Izmenjen Javni poziv za naturalnu razmenu kukuruza za tovnu junad

bikovi

Dopunjen je i izmenjen Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Izmene se odnose i na spisak klanica.

Tačka 10. menja se i glasi:

10. Spisak klanica:

1. IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;
2. ALF PROMET DOO, KAĆ
3. ZMAJEVAC DOO, IRIG
4. TURKOVIĆ DOO, Sjenica
5. KLANICA DIVCI DOO, Divci
6. MI KOSANOVIĆ, Martinci

Tačka 12. menja se i glasi:

12) Obavezna dokumentacija:

A) za fizička lica:

– dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod), ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).
– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Uverenje o zdravstvenom stanju.
– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda.
– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije.

B) za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike:

– dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod), ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017). Ukoliko pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici već poseduju Rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, doneto posle dana 26.09.2006.godine, nisu u obavezi da dostavljaju novo Rešenje, već postojeće, jer su ista automatski upisana u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i ne izdaje mu se novo rešenje.
– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).
– Izvod iz registra Agencije za privredne registre ne starije od 15 (petnaest) dana.
– Osnivački akt proizvođača, da je osnovan za obavljanje delatnosti proizvodnje tovne junadi (uzgoj, čuvanje i promet) sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-Uzgoj drugih goveda i bivola.
– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Uverenje o zdravstvenom stanju.
– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda.
– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije.

U svemu ostalom, odredbe Javnog poziva za prikupljanje ponuda za naturalnu razmenu 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad od 06.9.2019. godine ostaju ne promenjene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede