IPARD: Konkurisanje i odobravanje projekta

IPARD logo beli

Korisnici IPARD mera mogu da budu pravna i fizička lica,
IPARD logo beli
registrovana gazdinstva.
Svi oni koji nisu obuhvaćeni IPARD programom moći će da koriste sredstva domaće podrške kao i do sada, u nadi da će dostići minimalnu proizvodnju, neophodnu da postanu IPARD korisnici.
Da bi registrovano gaydinstvo konkurisalo neophodno je da obezbediti pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije. To znači da krajnji korisnik mora na bankovnom računu da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Kada je spreman za investiciju on konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije.
U ovoj fazi on je dužan da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. To su najčešće razni dokazi o pravu svojine ili zakupu nad zemljom, dokazi identiteta, upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i drugo, uglavnom identično kao i za nacionalne mere.
Međutim, osim ove opšte dokumentacije, potencijalni korisnik je obavezan da dostavi i specifičnu dokumentaciju, kao što je biznis plan, koji u slučaju izgradnje i rekonstrukcije objekta mora da sadrži i precizan spisak radova, tj. glavni i idejni projekat, dokaz o poštovanju minimuma nacionalnih standarda koji se odnose na zdravstvanu zaštitu životinja, zdravlje ljudi, zdravlje biljaka, bezbednost na radu, sve u zavisnosti od vrste investicije.
Tek posle svih pribavljenih potrebnih dokumenata, potencijalni korisnik ulazi u proces odobravanja projekta.
Veoma je važno napomenuti da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju ali ne sme odstupiti od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Svaka, pa i najmanja promena, biće predmet odobravanja IPARD agencije. U suprotnom potencijalni korisnik može biti odbijen.
Posle odobravanja projekta korisnik IPARD sredstava stupa u ugovorni odnos sa IPARD agencijom gde se jasno određuju prava i obaveze obe strane. Sa druge strane korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku perioda trajanja investicije prihvata kontrole koje mu šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodeni projekt, radovi ili poštovanje trajanja investicije od pet godina.
Zoran Milosavljević, savetodavac ratarstva i povrtarstva
psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede