IPARD III program – Uključite se i iznesite svoje mišljenje i predloge

IPARD III

IPARD Upravljačko telo intenzivno radi na pripremi IPARD III programa u skladu sa definisanim smernicama dobijenim od strane Evropske komisije.

Osnovu za pripremu IPARD III programa predstavljale su sektorske analize poljoprivredne proizvodnje i prerade u Republici Srbiji, kao i Analiza finansijskih instrumenata, Analiza kapacitete jedinica lokalne samouprave i Analiza uticaja Zelene agende (Green Deal) Evropske unije na poljoprivredu Republike Srbije.

Dostavljanje finalne verzije IPARD III programa Evropskoj komisiji predviđeno je za septembar, dok se njegovo usvajanje od strane Evropske komisije očekuje u novembru 2021. godine, nakon čega će uslediti usvajanje navedenog programa na nacionalnom nivou.

Polazeći od toga da je sprovođenje politike ruralnog razvoja ciklus, a ne proces „odozgo prema dole”, održavanje konsultativnog procesa sa svim zainteresovanim stranama, kao i sa predstavnicima Evropske komisije kontinuirano se sprovodi od početka izrade IPARD III programa.

U skladu sa tim, omogućen je dvosmeran proces, odnosno učešće svih zainteresovanih strana u programiranju, praćenju i evaluaciji Programa. Na taj način definisana politika prilagođena je stvarnim potrebama stanovništvu u ruralnim područjima i predstavlja odgovor na njihove svakodnevne probleme.

U okviru izrade IPARD III programa za period 2021-2027. godine pripremljene su detaljne analize snaga, slabosti, mogućnosti i pretnji (SWOT) za svaki sektor i oblast.

Na osnovu analiza određeni su predlozi potreba, kao i predlozi mera koje su usmerene na rešavanje potreba.

IPARD Upravljačkom telu važno je da prikupi mišljenja svih zainteresovanih strana i da na osnovu njih definiše smernice buduće podrške.

S tim u vezi, pozivamo vas da se uključite i iznesete svoje mišljenje na SWOT analize, predloge potreba, kao i na osnovne informacije za svaku meru IPARD III programa, koje možete pogledati putem linka.

Vaše komentare, mišljenja, primedbe i predloge na navedeni materijal možete dostaviti popunjavanjem upitnika OVDE do 06. avgusta 2021. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede