Ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji je šest hiljada evra

dvorište u selu

Na osnovu rezultata Popisa poljoprivrede 2012, koji je finansijski podržala Evropska unija, Republički zavod za statistiku je objavio četvrtu posebnu publikaciju

dvorište u selu

koja se bavi analizom poljoprivrede u Republici Srbiji.

U studiji „Popis poljoprivrede 2012 – Poljoprivredna gazdinstva prema ekonomskoj veličini i tipu proizvodnje u Republici Srbiji“ prikazana je analiza stanja u poljoprivredi sa aspekta ekonomske veličine i tipa proizvodnje poljoprivrednih gazdinstava.

Osnovni zaključci ove studije su sledeći:

• Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji iznosi 631.552, a prosečna ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva iznosi 5.939 evra (4.990 evra u sektoru porodičnih gazdinstava i 204.755 evra u sektoru pravnih lica i preduzetnika). Prosečnu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gazdinstva dominantno opredeljuje sektor porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, s obzirom na to da ovaj sektor učestvuje sa 99,5% u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji.

• Prema podacima Evrostata, prosečna ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva u EU-28 (podatak za 2010. godinu) iznosi 25.128 evra, što je za više od četiri puta iznad vrednosti ovog indikatora za Republiku Srbiju.

• Najveću prosečnu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gazdinstva ima Region Vojvodine (12.032 evra), a najmanju Region Južne i Istočne Srbije (3.414 evra).

• Posmatrano po klasama ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava, najveći broj poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji (45,7%) ima ekonomsku vrednost gazdinstva manju od 2.000 evra (klasa ekonomske veličine od 0 do 1.999 evra), a najmanji broj poljoprivrednih gazdinstava (0,3% ukupnog broja) evidentira se u klasi ekonomske veličine 100.000 i više evra.

• Gledano prema tipu poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredu Srbije karakteriše dominacija mešovitih poljoprivrednih gazdinstava, s obzirom na to da više od polovine poljoprivrednih gazdinstava (53,7%) pripada jednoj od tri grupe poljoprivrednih gazdinstava sa mešovitom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

• Specijalizovanih gazdinstava je 46%, a u ovoj grupi je najviše specijalizovanih za ratarsku proizvodnju, a najmanje za povrtarstvo, cvećarstvo i ostale hortikulture.

Ova publikacija Republičkog zavoda za statistiku, kao i buduće analize podataka Popisa poljoprivrede 2012, treba da posluži kao instrument za sagledavanje situacije u oblasti poljoprivrede u Republici Srbiji.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede