Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu

doprinos

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu

Navedena rešenja, Poreska uprava je 12. aprila tekuće godine, predala pošti. Uručenje rešenja vršiće se shodno odredbi člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji po kojoj se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, pri čemu će datum predaje pošti biti naznačen na rešenju, saopštila je uprava.

Stope doprinosa

Na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2024. godinu, u iznosu od 40.143,00 dinara (za jednog osiguranika) utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 40.143,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 481.716,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u iznosu:

  • za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%
  • za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Utvrđen godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2024. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje), navodi se u obaveštenju Poreske uprave.

Preporučujemo: Za ribnjake bespovratna sredstva do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede