Do kraja meseca moguća registracija starih poljoprivrednih mašina

stari traktori

Poljoprivrednici koji žele da registruju motorna i priključna vozila starija od pet godina to mogu da učine

stari traktori

do 30. decembra 2015. godine. 

Dopunom Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila omogućeno je da se na zahtev imaoca traktora, priključnih vozila za traktore, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi koji su stariji od pet godina izvrši registracija vozila iako zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozila i drugih opravdanih razloga imaoci tih vozila nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila odnosno dokaz o carinjenju vozila. 

Ministar unutrašnjih poslova je, sagledavajući problem sa kojim su se suočavali poljoprivrednici zbog nemogućnosti registracije traktora, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi i činjenice da veliki broj poljoprivrednika poseduje stare traktore, priključna vozila za traktore, motokultivatore i radne mašine (kombajne i slično) za koje je zbog proteka vremena izgubljena dokumentacija o poreklu i vlasništvu, doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 108 od 10. oktobra 2014.godine i koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 18.10.2014. godine.

Saglasno dopunjenoj odredbi člana 6. stav 2 Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, uz zahtev za registraciju vozila, primenom te odredbe poljoprivrednici prilažu :

1) dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom;
2) izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću i potvrđenu potpisima dva svedoka overenim od strane nadležnog organa, na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev za upis vozila u jedinstveni registar utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;
3) potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
4) polisu obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima;
5) dokaz o uplati propisanih troškova za upis vozila u jedinstveni registar i izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice;
6) dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Krajnji rok za podnošenje ovakvog zahteva je 30.12.2015. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede