Do 15.11. moguće podneti zahtev za subvencionisane kredite

subvencionisani kredit

Poljoprivrednici mogu do 15. novembra 2021. godine da podnesu zahteve za subvencionisane agro kredite.

Pravilnikom o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, rok za podnošenje zahteva produžen je sa 1. novembra na 15. novembar 2021. godine. Potencijalni korisnici agro kredita mogu da iskoriste mogućnost i podnesu zahtev za kreditiranje uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Subvencionisane kredite koristiti za različite namene

Poljoprivrednici subvencionisani kredit mogu da iskoriste za sledeće namene:

  1. Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  2. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
  3. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do 5 godina i premiju osiguranja prema Pravilniku
  4. Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  5. Nabavka hrane za životinje

Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri – do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1%, dok je za ulaganja u mehanizaciju od 1% do 3%.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica i preduzetnike iznosi 6 miliona dinara, dok je za pravna lica taj iznos 18 miliona dinara.

Rokovi otplate subvencionisanih kredita, u zavisnosti od namene, kreću se od 3 do 5 godina, dok je naknada za otplatu kredita 1,5%.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške banci koja je zakjlučila ugovor sa nadležnim ministarstvom.

OVDE preuzmite sve pravilnike Ministarstva poljoprivrede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede