Direkcija za robne rezerve kupuje domaću merkantilnu pšenicu

zrna psenice na dlanu

Direkcija za robne rezerve kupuje merkantilnu pšenicu po ceni od 23,50 d/kg (u cenu uračunat PDV), koja je uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Određena je kupovina do 34.400 tona merkantilne pšenice rod 2021. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od:

1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,

2. zemljoradničkih zadruga i

3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Direkcija će kupovati pšenicu određenog kvaliteta

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta:

  • hektolitarska masa min. 76 kg/hl,
  • vlaga maks. 13 %,
  • ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%
  • sadržaj proteina treba da je najmanje 11,50 % suve materije.

Cena

Cena merkantilne pšenice je 23,50 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalne i maksimalne količine merkantilne pšenice koje se kupuju od prodavaca

  • Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.
  • Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.
  • Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se elektronski, na sajtu Direkcije, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, na adresi www.rdrr.gov.rs

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona:
011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.

OVDE preuzmite obaveštenje o kupovini

Pročitajte o primarnim i sekundarnim štetnim insektima uskladištenih strnih žita i merama suzbijanja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede