Brojevi telefona za prijave uginuća svinja ili sumnje na afričku kugu svinja

svinje naredba

Sumnju na bolest afrička kuga svinja ili prijavu uginuća možete prijaviti Ministarstvu poljoprivrede.

U saopštenju koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljena su dva broja telefona na koja je moguće prijaviti promene zdravstvenog stanja svinja i uginuća ili pronađene leševe svinja na javnim površinama.

SAOPŠTENJE 

„Zbog preventive i blagovremenog reagovanja usled pojave bolesti afrička kuga svinja na delu opštine Mladenovac, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je dve telefonske linije na koje uzgajivači i vlasnici gazdinstava na teritoriji čitave Republike Srbije, mogu prijaviti promene zdravstvenog stanja životinja, uginuća svinja na svom gazdinstvu, uginule divlje svinje ili leševe svinja na javnim površinama (šumama, deponijama, livadama)“, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Brojevi telefona:

011/311 75 36 tokom čitavog dana, 

064/868 00 16 u toku radnog vremena.

Simptomi afričke kuge svinja

Prvo pojavlјivanje AKS u zemlјi ili na određenom području obično se manifestuje visokom smrtnošću posle kratke febrilne faze bolesti.

Svinje postaju depresivne, prestaju da jedu i grupišu se, a u perakutnom obliku bolesti mogu uginuti pre pojave kliničkih simptoma bolesti.

Životinje koje prežive više od jednog dana teško dišu, teško se kreću i teturaju, javlјa se crvenilo kože, naročito u području abdomena i po ekstremitetima.

Javlјanje AKS u stadu obično je povezano sa:

•kontaktom domaćih i divlјih svinja koje nose krpelјe;
•uvođenjem novih svinja u stado;
•hranjenjem svinja kontaminiranim pomijama koje nisu dobro prokuvane;
•kretanjem vozila i lјudi.

Bolest se javlјa kod svinja svih starosnih kategorija.

Može biti akutnoga, subakutnog ili hroničnog toka. Klinički simptomi javlјaju se u proseku 5-15 dana nakon infekcije virusom AKS. Poseban problem je nemogućnost kontrole kretanja zaraženih divlјih svinja.

Bolest se ne leči niti postoji zaštita vakcinacijom.

Jedina mera kontrole i eradikacije bolesti je uklanjanje obolelih i na bolest sumnjivih životinja kao i životinja iz kontaktnih gazdinstava i to ubijanjem u skladu sa Zakonom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede