Bespovratna sredstva za preradu u iznosu do 60% prihvatljivih troškova

prerada mleka

Bespovratna sredstva za novu opremu za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije, preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini, objavio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Konkurs se raspisuje u cilju: stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava; poboljšanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje; unapređenja tehničko-tehnološke opremljenosti; održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine; proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu, rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i usklađivanja sa pravilima Unije, njenim standardima, politikama i praksama.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije, preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to preduzetnik – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i pravno lice (privredno društvo, zemljoradnička zadruga i složena zadruga).

Bespovratna sredstva u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 95.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

  • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.
  • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

  • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.
  • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

  • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara.
  • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

  • Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara.
  • Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, osnivači pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

bespovratna podrska novac

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva namenjena su za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor mleko

1. Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
2. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
3. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

Sektor meso
4. Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
5. Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
6. Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa

7. Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
8. Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
9. Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor voće i grožđe
1. Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića
Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor voće, Sektor povrće (uključujući pečurke), uljane kulture, začinsko, lekovito i aromatično bilje

1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća i povrća (uključujući i pečurke), kao i njihovih proizvoda
2. Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća (uključujući i pečurke), kao i njihovih proizvoda
3. Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
4. Nabavka opreme za prijem voća i povrća (uključujući i pečurke) kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda
5. Nabavka opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura
6. Nabavka opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura

7. Nabavka opreme za punjenje i pakovanje ulja
8. Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
9. Nabavka opreme za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja kao i njihovih proizvoda
10. Nabavka opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda (za potrebe farmaceutske industrije)
11. Nabavka opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
12. Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

Podnosilac prijave za Aktivnost 3. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor pčelarstvo
1. Nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda
2. Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda

Podnosilac prijave za Aktivnost 4. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.
Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava, model poslovnog plana i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

OVDE preuzmite konkurse 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede