Besplatna vakcina i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože

krave na pasnjaku leze

OBAVEŠTENJE VLASNICIMA I DRŽAOCIMA ŽIVOTINJA – GOVEDA – O POTPUNO BESPLATNOJ VAKCINI I VAKCINACIJI PROTIV BOLESTI KVRGAVE KOŽE

Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, obaveštava vlasnike i držaoce goveda da je vakcina i vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože potpuno besplatna za vlasnike i držaoce goveda i izvršiće je veterinarske stanice koje su ovlašćene da vrše poslove po Programu mera zdravstvene zaštite životinja na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za veterinu je obezbedila sredstva iz Budžeta Republike Srbije za nabavku vakcine i vakcinaciju.

Mole se vlasnici i držaoci životinja da svaki pokušaj naplate vakcine, odnosno vakcinacije prijave veterinarskoj inspekciji na telefonski broj: 011-2605-630.

 

Dana 25.07.2016. godine isporučeno je 600.000 doza vakcine od strane proizvođača za potrebe vakcinacije celokupne populacije goveda u Republici Srbiji protiv bolesti kvrgave kože, uključujući i svu novorođenu telad za tekuću kalendarsku godinu, čime će se obezbediti imunizacija svih prijemčivih jedinki na teritoriji Republike Srbije.

Prema Planu vakcinacije, u zoni A (100 %) završena je vakcinacija celokupne populacije goveda protiv bolesti kvrgave kože, u zoni B vakcinisano je 86,9 % od ukupnog broja goveda u zoni.

U postupku je distribucija novopristigle količina vakcina u skladu sa brojem grla goveda u zoni V- slobodnoj zoni od virusa. Do sada je prema Planu vakcinacije u „slobodnoj zoni“ (zona V) izvršena vakcinacija u skladu sa prioritetima vakcinacije goveda koja se drže u intenzivnom uzgoju (99,9 %).

Izvor: http://www.vet.minpolj.gov.rs/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede