Avijarna influenca se širi. Zabranjen ili ograničen unos pošiljki živine

kokoske u kokosinjcu 3

Avijarna influenca (ptičji grip) spada u naročito opasne bolesti životinja koje se obavezno i hitno prijavljuju čak i u slučaju sumnje na njenu pojavu.

Informacija o pojavi avijarne influence u Evropi

Visoko patogeni soj virusa Avijarne influence (HPAI) je u toku ove godine potvrđen u populaciji domaće živine i ptica u 20 evropskih zemalja, od čega je samo u novembru mesecu u devet zemalja uzrokovao pojavu bolesti na farmama živine.

Poslednja prijava žarišta HPAI evidentirana je 25.11.u Francuskoj i Belgiji, a na nama najbližoj lokaciji u Republici Hrvatskoj, u Koprivničko-Križevačkoj županiji 21.11.2020.

S obzirom da je uzročnik prisutan u divljoj i domaćoj populaciji različiti su mogući načini nastanka infekcije koja može biti izazvana neposrednim ili posrednim kontaktom sa divljim pticama ili putem prometa i ljudi koji mogu mehanički preneti virus, navodi se na sajtu Uprave za veterinu.

Naredba

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u cilju sprečavanja unošenja i širenja zarazne bolesti Avijarna influence donelo Naredbu kojom se zabranjuje ili ograničava unos pošiljki živine, ptica i proizvoda živinskog porekla iz zemalja i regiona koji su zahvaćeni ovom bolešću.

U slučaju pojave HPAI u zemlji propisane su mere koje se primenjuju na zaraženom gazdinstvu, kao i u zaraženom i ugroženom području čije se granice određuju posebnim Rešenjem.

Avijarna influenca spada u takozvane naročito opasne bolesti životinja koje se obavezno i hitno prijavljuju čak i u slučaju sumnje na njenu pojavu.

Svaka promena opšteg zdravstvenog stanja živine na farmama i gazdinstvima praćene iznenadnim uginućima i respiratornim simptomima ili diarejom predstavljaju prvu indikaciju da se radi o pojavi zarazne bolesti koju su vlasnici ili držaoci živine dužni da odmah prijave veterinaru ili veterinarskom inspektoru, navodi Uprava.

Nakon prijave sumnje, potrebno je dekontaminirati radnike, odeću, obuću i opremu u živinarniku, napustiti živinarnik i ne posećivati druge farme sa živinom i pticama, ne premeštati, prodavati, niti jesti meso i jaja od živine sa farme i voditi evidenciju o bolesnim i mrtvim jedinkama.

Sprečavanje pojave zarazne bolesti

Radi sprečavanja pojave avijarne influence i zaraznih bolesti uopšte potrebno je:

  • primenjivati opšte biosigurnosne mere na farmama i principe izolacije, kontrole i higijene – držanje živine u objektima u kojima je živina zaštićena od kontakta sa prenosiocima bolesti, odnosno druge živine, divljih ptica i životinja i ljudi, kontaminirane hrane i vode,
  • kontrola kretanja, ulaska i izlaska ljudi, životinja, opreme i vozila,
  • nedozvoljavanje pristupa farmi neovlašćenim osobama i trgovcima živinom,
  • redovno čišćenje, pranje i dezinfekcija objekata, opreme, vozila i ljudi,
  • korišćenje posebnih radnih odela i obuće za radnike za svaki proizvodni objekat,
  • čišćenje, pranje i dezinfekcija praznih živinarnika i kaveza,
  • kontrola i uništavanje glodara i štetočina i dr.

Farma treba da bude ograđena i postavljene dez-barijere na ulasku u proizvodne jedinice.

Osim opštih biosigurnosnih mera, od suštinskog značaja je i praktikovanje adekvatnog sistema uzgoja, proizvodnje, obezbeđivanje optimalnih uslova, temperature, hrane, vode i prostora, preventiva i zdravstvena zaštita, držanje različitih kategorija i vrsta živine odvojeno, odstranjivanje uginulih i izolacija bolesnih jedinki, kao i legalne trgovine koja podrazumava da se ne nabavlja živina nepoznatog zdravstvenog stanja ili poreklom sa područja na kojem je postavljena sumnja ili potvrđena bolest ptičjeg gripa ili druga zarazna bolest.

Sve prateće informacije i vodič za proizvođače i vlasnike živine u vezi mera prevencije, kao i kontrolne i preduzete mere u slučaju pojave bolesti u zemlji, možete pronaći na zvaničnom portalu Uprave za veterinu u delu Avijarna influenca.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede