Varoa na pčelinjaku- kontrolu i dijagnostiku početi krajem jula

dimilica pcelinak

Varoa može naneti veliku štetu u pčelinjaku. Već krajem jula početi sa kontrolom i dijagnostikom i primenom metoda za suzbijanje varoe.

Bolest izaziva krpelj Varroa jacobsoni koji napada pčelinje leglo i odrasle pčele pa je zato veoma opasna kada se pojavi u većem obimu.

U samom početku pojave varoe, pčelinje društvo se skoro normalno razvija tako da je nemoguće u početku primetiti a kada se raširi napravi veliku štetu u pčelinjaku.

Kad pčelari primete da u košnici ima dosta meda i legla ali da nema pčela ili da ih ima sasvim malo, to je prvi znak da je pčelinje društvo intenzivno napadnuto varoom.

Varoa je vidljiva golim okom, tamnosmeđe je boje. Na prvi pogled liči na pčelinju vaš.

Širenje bolesti

Varoa se širi na razne načine.

Smatra se da su trutovi veliki prenosnici varoe jer se po nekim teorijama u svom letu udaljavaju i do 15 km od košnice. Vrlo često nesmetano uleću u druge košnice na matičnim i u drugim pčelinjacima.

Grabež takođe može doprineti širenju varoe, zatim prenošenjem ramova sa saćem sa jednog društva na drugo, preselenje pčelinjaka sa zaraženog podrućja na nezaraženo.

Varoa se može preneti i preko radilica prilikom sletanja na cvetove medonosnog bilja.

Razmnožavanje varoe

Razmnožavanje varoe počenje već u rano proleće.

Ženka varoe polaže jaja u ćelije saća u kojima se već nalaze larve, najčešće kada je leglo staro 5-7 dana, odnosno pred samo zatvaranje legla. U jednu ćeliju ženka varoe može položiti 1-3 jajeta a ponekad i više.

Ženka varoe polaže jaja pored larvi ili na njihovo telo. Za 2 dana iz ovih jaja izlegu se larve koje se zatim presvlače i pretvaraju u odraslog krpelja – varou. Za vreme rasta u leglu, krpelj se hrani hemolimfom mlade pčele na taj način je onesposobljava i skraćuje joj životni vek.

Veoma je značajno da se zna da se varoa znatno povoljnije razvija kad je temperatura niža od 35 ºC.

Varoa mnogo više napada trutovsko leglo nego leglo pčela radilica.

Zahvaljujući tom saznanju, vrlo efikasan način borbe protiv varoe je postavljanje građevinjaka na kojim se isključivo nalaze trutovska legla i njihovim isecanjem oslobađamo društvo velikog procenta prisustva varoe.

Životni vek pčela radilica i trutova izleženih iz zaraženog legla je kraći.

Trutovi izleženi iz veoma zaraženog legla nisu sposobni da oplode maticu.

U toku čitave godine neophodna je stalna kontrola na prisustvo varoe kako bi se pravovremeno vršilo suzbijanje njenog širenja u pčelinjem društvu.

Suzbijanje varoe

Do sada kod nas i u svetu nije pronađeno sredstvo za potpuno suzbijanje ovog parazita.

Međutim poznata su razna sredstva i metode za suzbijanje varoe i dovođenja na tolerantan nivo.

Vrlo efikasne metode za suzbijanje varoe su:

– Uklanjanje trutovskog legla (zamenom ramova)
– Korištenje alternativnih sredstava (KAS i slično)
– Razrojavanje (prekidanje ciklusa razvoja varoe)
– Korišćenje organskih kiselina (mravlja, oksalna i mlečna kiselina)
– Tretiranje varoe zadimnjavanjem dozvoljenim hemijskim sredstvima

Napomena

Kritično vreme najintenzivnijeg razvoja varoe u društvu je avgust i septembar, tako da je potrebno već krajem jula početi sa kontrolom i dijagnostikom i primenom metoda za suzbijanje varoe da ne dođe do intenzivnog razvoja varoe i slabljenja pčelinjeg društva i oštećenja pčela koje su namenjene za prezimljavanje.

(tekst rađen po modelu tekstova)

Zoran Nedeljković, dipl. inž. poljoprivrede

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede