Suncokretova paša važna i za pčele i za pčelare

suncokret cvetovi

Obično se na suncekretovoj paši dobije 15-20 kg meda. U izuzetno povoljnim pašnim prilikama prinosi mogu biti udvostručeni.

Cvetanje suncokreta je vrlo lep prizor. Krupni. žuti cvetovi oboje polja. Suncokret je i važna pčelinja paša. Ove godine pčelari se nakon prosečnih paša bagrema, uljane repice i lipe, nadaju da će suncokretova paša biti najbolja.

Suncokret je poznat po visokoj produkciji nektara, pa se pčelari trude da maksimalno iskoriste ovu pašu. 

O uticaju faktora spoljne sredine na lučenje nektara, broju i rasporedu košnica na poljima, prinosu meda piše Marko Čavka iz PSS Kikinda.

Suncokretova paša pčela

Suncokret počinje da cveta početkom jula i njegovo cvetanje traje oko 20 dana, što zavisi od setve pojedinih parcela koje se nalaze u neposrednoj blizini pčelinjaka.

Prinos nektara 

Suncokret je poznat po visokoj produkciji nektara.

U zavisnosti od godine i genotipa, suncokret proizvodi između 0,1 i 0,8 mikrolitara nektara po jednom trubastom cvetu, a njih u glavici suncokreta ima do 3000 pa i više.

Taj podatak sam po sebi nije dovoljan, jer sadržaj šećera u nektaru takođe varira (38-60 %), tako da kod veće produkcije nektara najčešće dolazi do nešto umanjene koncentracije šećera. Od šećera najzastupljeniji su fruktoza i glukoza pored kojih se ponekad javlja i saharoza, ali u vrlo malom procentu (0-5 %).

Na produkciju nektara pored genetske osnove utiče čitav niz faktora.

Cvetovi koji se prvi otvaraju proizvode više nektara nego oni u centru glave, jer su fiziološki stariji, što znači da je najbolje da se košnice sa pčelama donose na suncokret pre početka cvetanja.

suncokret i pcela

Dnevna dinamika posete pčela u našim uslovima pokazuje dva maksimuma: prvi, veći, između 9 i 11 časova i drugi, manji, posle 17 časova, što je u vezi sa dinamikom otvaranja cveta suncokreta-

Uticaj faktora spoljne sredine na lučenje nektara

Uticaj temperature na količinu lučenja nektara

Na atraktivnost jednog genotipa za pčele velikog uticaja imaju i faktori spoljne sredine.

Količina izlučenog nektara u mnogome zavisi od temperature u periodu cvetanja.

Najpovoljnija srednja dnevna temperatura za lučenje nektara kreće se između 20-25 °C.

Najveći unosi u košnicu zabeleženi su pri temperaturama koje se kreću 24-27 °C, jutarnjim 13-16 °C i večernjim 16-20 °C. Porastom temperature preko 27 °C lučenje nektara se smanjuje, a porastom preko 33 °C lučenje nektara u potpunosti prestaje.

Uticaj kiše na količinu nektara

Kišovito vreme u periodu cvetanja značajno smanjuje posete pčelama, a takođe i oplodnju jer se polen brzo spira sa žiga tučka ili propada usled vlage, a sa žiga se istovremeno spiraju materije neophodne za klijanje polena.

Jak pljusak šteti lučenju nektara, jer oštećuje cvetove, a naročito pojedine njegove delove, spira nektar, a ostatak veoma razređuje. Ako kiša pada duže i u zemlji ima suviše vlage, smanjuje se lučenje nektara. Međutim, povremene tihe i toplije kiše u vreme toplijih dana povoljno utiču na veće lučenje nektara.

Uticaj vetra na količinu lučenja nektara

Vetrovi nepovoljno utiču na lučenje nektara.

Ako za vreme cvetanja suncokreta duva severoistočni ili istočni vetar tada se privremeno zaustavlja lučenje nektara. Čim ti vetrovi počnu da duvaju, nektar iz nektarija isparava ili prestaje lučenje. Lučenje nektara se smanjuje 2-3 puta, dok na kraju potpuno ne prestane. Međutim, ako se vreme ubrzo promeni i dune jugozapadni ili zapadni vetar, tada suncokretovi cvetovi ponovo izlučuju nektar.

Vetar nepovoljno deluje i na let pčela.

Ako je vetar slabije snage, pčele slabije posećuju cvet, a kada se snaga vetra poveća, onda u potpunosti prestaje poseta.  

Za vreme kišnog i hladnog vremena, suncokret ne samo što ne medi, već izlučuje lepljivu tečnost – smolu od koje se lepe krila i noge pčela, te zbog toga pčelinja društva jako oslabe i nisu sposobna za potpuno iskorišćavanje glavne prolećne paše u narednoj godini.

Pčelama obezbediti vodu

Na suncokretovoj medonosnoj paši pčelama je potrebno obezbediti vodu. Ako pčelinjak nije moguće locirati blizu nekog izvora vode, onda im se ona obezbeđuje postavljanjem pojila.

Broj košnica po hektaru

Za optimalnu proizvodnju potrebne su 2 košnice po hektaru.

Košnice se moraju doneti na parcelu najkasnije 2-3 dana pre početka cvetanja.

Pčelinja društva koja su koristila suncokretovu pašu redovno oslabe, te se savetuje da pčele po završenom ceđenju meda što pre preselimo na livadsku ili ritsku pašu.

Prinos suncokretovog meda

Obično se na suncekretovoj paši dobije 15-20 kg meda. U izuzetno povoljnim pašnim prilikama prinosi mogu biti udvostručeni, što se poslednjih nekoliko godina i ostvaruje.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede