Podsticaji za nabavku novih mašina za stočarsku proizvodnju

silaža i miks prikolica

Vrste podsticaja za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU

Podsticaji se odnose na investicije u nabavku novih mašina i opreme:
1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i
kabaste stočne hrane;
2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog
stajnjaka;
3) kojom se štiti dobrobit životinja;
4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) za pčelarstvo.

Ko može da konkuriše za podsticaje?

Za ostvarivanje prava na podsticaje neophodan je upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a mogu ih dobiti:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Neophodno je da u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).  

Pravo na podsticaje može se ostvariti ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na poljoprivrednom gazdinstvu ima:
(1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava,
(2) za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo,
(3) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 500 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu,
(4) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,
(5) za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Lista investicija

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane

1) Balirke i rolbalirke
2) Mašine za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane
3) Samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena
4) Elevatori za utovar bala na prikolice
5) Priključne traktorske mašine za pripremu silaže–silažni kombajn
6) Priključne traktorske kosačice
7) Priključni sakupljači i rasturači sena
8) Miks prikolice
9) Mešaone za pripremu koncentrovane stočne hrane
10) Električne ograde (za gajenje na pašnjacima)
11) Termo-pojilice za pašnjački način držanja životinja
12) Mobilni solarni agregati (za gajenje na pašnjacima)

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

1) Prikolice za distribuciju čvrstog stajnjaka
2) Cisterne za distribuciju tečnog stajnjaka
3) Prednji i zadnji traktorski utovarivači (priključna mašina)
4) Kompaktni samohodni utovarivač stajnjaka

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme kojom se štiti dobrobit životinja

1) Mašinice za šišanje ovaca
2) Oprema za orezivanje papaka
3) Boksovi za orezivanje papaka
4) Noževi – levi i desni
5) Klešta, velika i mala
6) Mašina za oštrenje noževa
7) Brusilica

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja

1) Stočne vage
2) Rampe za utovar i istovar
3) Torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja

1) Oprema za sortiranje jaja
2) Oprema za pakovanje jaja
3) Oprema za čuvanje jaja
4) Oprema za uzgoj i držanje koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme za pčelarstvo

Oprema za pčelarstvo:
1) Košnice i delovi košnica
2) Satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska (maksimalno 0,75 kg po obeleženoj košnici)
3) Centrifuge
4) Električni otklapač saća
5) Kade za otklapanje saća
6) Električne pumpe i punilice za med
7) Prohromska ambalaža za med
8) Topionici za vosak
9) Električni dekristalizator
10) Automatski sto za pakovanje meda
11) Sušara za polen
12) Stresač pčela i izduvač pčela (tzv. ručni duvač za lišće)
13) Pčelarske vage za merenje košnica
14) Kontejneri za držanje i transport pčela
15) Duplikatori za med, sa ili bez mešača
16) Kontejneri i platforme za držanje i transport pčela
17) Sve vrste prikolica za motorna vozila za prevoz košnica, kontejnera i platformi
18) Mlin za šećer i mašine za izradu testa (pogača) za dohranu pčela
19) Ručna presa za satne osnove

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara. Ukoliko se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje odnosi na investicije u proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

PRAVILNIK MOŽETE PREUZETI OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede